Opaskartan käyttöoikeus


Kartta on tuote, jonka julkaiseminen edellyttää lupaa tekijänoikeuden © omistajalta
tai haltijalta. Heinolan opaskartan Internetissä julkaistun kartta-aineiston tekijänoikeus
on Heinolan kaupungin © Teknisen palvelukeskuksen kiinteistö- ja mittausosastolla.
Haja-asutusalueen opaskartassa on käytetty © Maanmittauslaitoksen aineistoa 1 : 250 000
tiestön, peltojen ja vesistöjen osalta.

Tässä www-palvelussa olevien karttojen kopionti ja tulostaminen yksityiskäyttöön on luvallista,
mutta kartan julkaisu esim. www-sivulla edellyttää luvan.
Muuhun käyttötarkoitukseeen tulee hankkia lupa Heinolan kaupungin Teknisen
palvelukeskuks
en kiinteistö- ja mittausosastolta.

 


 Opaskartan pääsivulle