Opaskartan käyttöohje


Heinolan www-opaskartta jakaantuu neljään osaan:
        * Keskusta lähialueineen
        * Haja-asutusalue
        * Vierumäki
        * Urheiluopisto

Näille alueille pääsee opaskartan pääsivun yläreunasta tai karttaa klikkaamalla
haluamasi alueeen kohdalta. Yleispiirteisiltä kartoilta pääsee tarkempiin karttoihin
klikkaamalla hiirellä halutun ruudun kohdalta.
Jokaisen karttaruudun reunoilla olevilla nuolilla voi liikkua viereisiin karttaruutuihin.

Luoteeseen   Pohjoiseen   Koilliseen
   
Länteen Itään
   
Lounaaseen   Etelään   Kaakkoon

Karttasivujen alareunassa on valikko, josta pääsee takaisin opaskartan
pääsivulle, edelliselle karttatasolle, palveluhakemistoon tai tiehakemistoon.

Palveluhakemistoja on kaksi: toinen haja-asutusalueelle ja toinen keskustan
alueelle (keskustan palveluhakemisto sisältää myös Vierumäen ja Urheiluopiston palvelut).
        * Palveluhakemistossa on esitetty kohteen numero, nimi ja nimen perässä
           linkki kohdetta vastaavaan opaskartan ruutuun. Opaskartassa kohde näkyy
           palveluhakemiston numeroinnin mukaan punaisena tai sinisenä numerona
           tai symbolina.

Tiehakemistoja on kaksi: toinen haja-asutusalueelle ja toinen keskustan
alueelle (sisältää myös Vierumäen ja Urheiluopiston tiet).
        * Tiehakemiston yläosassa olevan aakkosjonon avulla voi siirtyä suoraan
           tiehakemiston oikean kirjaimen kohdalle.
        * Tien nimen perässä on linkki suoraan oikeaan opaskartan ruutuun (ruutuihin).
           Huom! Tien nimi ei välttämättä lue kaikissa tiehakemistosta linkitetyissä
           opaskartan ruuduissa.


 Opaskartan pääsivulle