PAISTJÄRVEN KYLÄ


Paistjärven kylä sijaitsee Heinolan kaupungin koiliskolkalla, jääden Mikkelin ja Kouvolan valtateiden välimaastoon. Alueen luonto on vaihtelevaa ja monipuolista, on paljon pieniä järviä, harjuja, kangasmaastoa ja paljasta peruskalliota.

Paistjärven seutu on ollut hämäläisten itäisimpiä eränkäyntialueita. Erämaan tuntua täällä on vieläkin, varsinkin metsähallituksen omistaman Sonnanen-Kuijärvi natura-alueella. Alunalkaen väestö on muodostunut hämäläisistä ja karjalaisista eränkävijöistä. Nykyisin n. 250 asukkaasta suurin osa on eläkeläisiä. Oman lisäpiirteensä kylään ja sen toimintaan antaa paluumuuttajat, joiden lapset ovat turvanneet kyläkoulun säilymisen. Aikuisväestöstä suurin osa käy Heinolassa työssä.Rantakallio
     KangasmaisemaKymmenkunta tilaa sinnittelee maatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen parissa. Teollisuudeksi katsottavaa toimintaa ei kylällä enää ole.

POMO-rahoitteisella Sampo-ohjelmalla on etsitty ituja pienimuotoiselle yritystoiminnalle kylän elävöittämiseksi. Tähän työhön on pyritty saamaan mukaan myös alueen lukuisat kesäasukkaat.Luontomatkailun kehittäjä ja edelläkävijä on kaupungin omistama Saksalan seikkailukeskus alueemme länsilaidalla Piimäkallion läheisyydessä. Muita luonnonnähtävyksiä ovat mm. Pirunkirkko ja kirkasvetinen Sonnanen.
Auringonlasku


20.02 2004