Putulan kirjasto- ja kotiseutuyhdistys ry

Putulankulma

small logo

MAANTIETEELLINEN SIJAINTI


Putulankulma sijaitsee Päijät-Hämeen lounaiskulmassa, Salpausselän välimaastossa, Hämeenkosken kunnan pohjoisosassa. Putulankulmalla on raja Lammin, Asikkalan ja Hollolan kuntien kanssa. Naapurikyliä ovat Ronni ja Ylänne Lammilta, Selkämaa Asikkalasta, Laitiala Hollolasta sekä Palomaa ja Etola Hämeenkoskelta.

Toiminnallisesti tiivis ja yhtenäinen Putulankulma muodostuu kolmesta eri kylästä, Hyrkkälästä, Putulasta ja Järvenpäästä, pinta-alaltaan suuruusjärjestyksessä. Putulan kokonaispinta-ala on 1551 hehtaaria eli 7,7% Hämeenkosken 200 km2:n pinta-alasta. Kylän pohjoisin piste on 61°07 ja eteläisin 61°04 pohjoista leveyttä, läntisin kohta on 25°12 ja itäisin 25°17 itäistä pituutta. Putulankulman nykyinen keskusta sijaitsee Hyrkkälän ja Putulan kylien rajalla.

Putulankulmalta katsoen Hämeenkosken keskustaan on 11 km, Lammille 13 km, Lahteen 39 km, Tampereelle 111 km ja Helsinkiin 126 km.

VÄESTÖ


30 -luvun lopulla vakituisia asukkaita kylissä oli parisen sataa. Sotien aikana alueella asui paljon siirtolaisia, joista sodan jälkeen kyliin jäi asumaan 6 perhekuntaa eli noin 35 henkilöä. 1960 -luvulla alueella oli vielä 30 maatilaa, mutta 1970 ja 1980 -lukujen vaihteen elinkeinorakenteen muutoksen takia väkiluku väheni alle sataan. Vastapainoksi kehitykselle on kyliin muuttanut uusiakin asukkaita.

Vakituiset asukkaat

Vuoden 2001 alussa Hämeenkosken kunnassa oli 2214 asukasta, joista 79 henkilöä ( 3,6 %) asui kylien alueella. Asukkaista 44 henkilöä asui Hyrkkälässä, 23 Putulassa ja 12 Järvenpäässä. Tiheintä asutus on isojen teiden (317 ja 3172) risteyksessä, Putulankulman keskustassa..

Kesäasukkaat

Kesäaikaan kulmakunnan asukasluku lähes kaksinkertaistuu. Vanhoissa maalaistaloissa, piharakennuksissa sekä mummonmökeissä talviasumuksien vieressä on vuosittain ollut kesäasukkaita yli kulmakunnan talviasukkaiden lukumäärän. Kesäasukkaat viettävät lähes koko kesän vuokraamillaan mökeillä. Muutamat heistä ovat ovat ryhtyneet liki vakituisiksi asukkaiksi.

ELINKEINOT


Kylien 26:stä työikäisestä asukkaasta 8 ( 31 %) on maanviljelijöitä, 4 ( 15 %) on maanviljelijöitä toisen toimen ohella, 12 ( 46 %) palkansaajia ja 2 ( 8 %) yrittäjiä. Maanviljelykseen hyvin sopivat multa- ja hiekkamultamaapellot ovat viljelyksessä, mutta enenevässä määrin vuokraamiseen perustuen. Mansikkaan, viinimarjoihin ja vadelmiin on erikoistunut kaksi tilaa.

Maanviljelyn oheiselinkeinot ja yrittäjyys tuottavat kylillä mm. kesäkyläkauppapalveluja, sahauspalveluja, pito- ja orkesteripalveluja, arkkitehtitoimistopalveluja, kuljetuspalveluja, veneenrakennusta ja kaivourakointia. Putulankulmalta käydään pääasiassa töissä Hämeenkosken kirkonkylässä, Lammilla ja Lahdessa.