Lue tästä Päijät-Hämeessä 06.11.2013 julkaistu artikkeli Viitailasta.

Tervetuloa Viitailan kylän sivuille!

Viitaila on aitoa maaseutua Asikkalan kunnan lounais-osassa Päijät-Hämeessä. Viitailan seutu muodostuu Viitailasta, Paakkolasta, Lumialasta, Reivilästä ja Selkämaasta.

Lähialueita ovat Lammi, Hämeenkoski, Hollola ja Padasjoki. Lähimmät kaupungit ovat Lahti (40 km) ja Hämeenlinna (55 km).

Salpausselän harjumuodostelman ansiosta maasto on monipuolista ja vaihtelevaa. Vankat metsät reunustavat kauniita viljelys- ja laidunmaita. Seudulla on useita järviä, joista merkittävin on Vesijärvi, jonka rantaviiva kilometrien matkalla tarjoaa kyläläisille ja kesäasukkaille monenlaisia virkistäytymismahdollisuuksia.

Kylämme ovat perinteistä maa- ja metsätalousaluetta. Maatiloja on alati muuttuvalla ja kehittyvällä alalla yli neljäkymmentä. Maatiloilla tuotetaan maitoa, kasvatetaan lihakarjaa ja sikoja sekä viljellään viljaa. Maatalouden lisäksi on Viitailassa myös muuta yritystoimintaa, joka omalta osaltaan tukee seudun vireänä pysymistä. Huomattava osa asukkaista käy kuitenkin kylän ulkopuolella työssä.

Kylien asukasmäärä vuonna 2004 oli n. 300, ja Päijät-Hämeen liiton asukasennusteen mukaan asukasmäärä pysyy lähitulevaisuudessakin suunnilleen ennallaan.

Kylässä oli myös kansakoulu/peruskoulun ala-aste yli sata vuotta, mutta nykyään peruskoulun ala-aste on Kurhilassa


Tarkempi kartta Viitailan alueesta
Asikkalan kunnan sivut