Etelä-Suomen lääninhallitus

Liikenneturvallisuuden sekä joukkoliikenteen neuvottelukunnat Etelä-Suomen lääniin

Etelä-Suomen lääninhallitus on nimennyt jäsenet läänin liikenneturvallisuusneuvottelukuntaan sekä läänin joukkoliikenteen neuvottelukuntaan. Molempien neuvottelukuntien toimikausi päättyy 31.12.1999.

Tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi on lääninhallituksen tehtäväksi asetettu alueensa liikenneturvallisuustyön koordinointi. Liikenneturvallisuuden edistämisessä on ensiarvoista eri toimijoiden yhteistyö. Läänin liikenneturvallisuusneuvottelukunta on lääninhallituksen asiantuntijaelin. Sen tehtävänä on edistää ja koordinoida alue- ja paikallistason liikenneturvallisuustyötä.

Läänin liikenneturvallisuusneuvottelukunnan kokoonpano on seuraava:
(varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja
Maaherra Tuula Linnainmaa,
Etelä-Suomen lääninhallitus

Jäsenet

Toimistopäällikkö Reijo Raihokari,
Liikenneturva
(Toimistosihteeri Anna-Maija Hinkkanen, Liikenneturva)
Tiejohtaja Mauri Pukkila, Hämeen tiepiiri
(Suunnittelupäällikkö Matti Höyssä, Hämeen tiepiiri)
Tiejohtaja Ville Mäkelä, Kaakkois-Suomen tiepiiri
(Suunnittelupäällikkö Antti Rinta-Porkkunen, Kaakkois-
Suomen tiepiiri)
Tiejohtaja Matti-Pekka Rasilainen, Uudenmaan tiepiiri
(Tieinsinööri Kari Karessuo, Uudenmaan tiepiiri)
Suunnitteluarkkitehti Tuula Taskula, Etelä-Karjalan liitto
(Seutukaavainsinööri Hanna Lampinen, Kymen liitto)
Kaavoituspäällikkö Tuula Laaksonen, Itä-Uudenmaan liitto
(Maakuntainsinööri Erkki Rope, Päijät-Hämeen liitto)
Liikennetoimittaja Esko Riihelä, Uudenmaan liitto
(Seutukaavainsinööri Outi Ryyppö, Hämeen liitto)
Tekninen johtaja Maunu Kemppainen, Kirkkonummen kunta
(Perushoitaja Päivi Kilpeläinen, Tuusulan kunta)
Kehittämispäällikkö Anita Joenpalo, Forssan kaupunki
(Va. kaupunginjohtaja Pentti Eskola, Forssan kaupunki)
Kadunsuunnittelupäällikkö Reijo Kiukas, Kuusankosken kaupunki
(Työpäällikkö Matti Karvinen, Nastolan kunta)
Ylitarkastaja Asta Kiesilä, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
(Yliarkkitehti Heikki Kankaanpää, Hämeen ympäristökeskus)
Autokoulunjohtaja Irma Vettenranta, Suomen Autokoululiitto r.y.
(Autokoulunjohtaja Ahti Toivanen, Suomen Autokoulu-
liitto r.y.)
Katsastusaseman päällikkö Olli Nikkanen, Suomen Autokatsastus Oy
(Katsastusaseman päällikkö Kari Hämäläinen, Suomen
Autokatsastus Oy)
Ylikomisario Pentti Nevala, Liikkuva poliisi
(Ylikomisario Mikko Heimo, Liikkuva poliisi)
Yli-insinööri Anneli Tanttu, liikenneministeriö
(Tutkija Pekka Tiainen, liikenneministeriö)
Opetustoimentarkastaja Martin Gripenberg, Etelä-Suomen lääninhallitus
Terveydenhuollon tarkastaja Ilona Nurmi, Etelä-Suomen lääninhallitus
Lääninkomisario Aaro Sutela, Etelä-Suomen lääninhallitus
Tiedottaja Tuula Jukarainen, Etelä-Suomen lääninhallitus
Liikennehallintopäällikkö Olli Sauri, Etelä-Suomen lääninhallitus, vara- puheenjohtaja

Joukkoliikenteen aseman turvaaminen ja kehittäminen on monen toimijan yhteistyötä. Joukkoliikenteen neuvottelukunta on lääninhallituksen joukkoliikenneasioiden asiantuntijaelin. Sen tehtävänä on edistää ja yhteensovittaa joukkoliikenteen turvaamis- ja kehittämistoimenpiteitä tavoitteena läänin tasapuolinen ja tehokas joukkoliikennejärjestelmä. Se edistää myös joukkoliikennealan toimijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa.

Läänin joukkoliikenteen neuvottelukunnan
kokoonpano on seuraava:

(varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja
Maaherra Tuula Linnainmaa,
Etelä-Suomen lääninhallitus

Jäsenet Osastopäällikkö Ari Heinilä,Linja-autoliitto
(Lakimies Pekka Aalto, Linja-autoliitto)
Alueasiamies Tuomo Kojo,Linja-autoliiton Sisä-Suomen osasto
(Alueasiamies Matti Jolkkonen, Linja-autoliiton Kaakkois-Suomen osasto)
II puheenjohtaja Krister Olsson,Suomen Taksiliitto
(Toiminnanjohtaja Juhani Säleniemi, STL:n Hämeen läänin-
yhdistys ry)
Toiminnanjohtaja Tarja Pulli, Taksiautoilijain Uudenmaan läänin-
yhdistys ry
(Toiminnanjohtaja Juhani Säleniemi, STL:n Hämeen läänin yhdistys ry)
Henkilöliikennejohtaja Markku Pesonen,VR Osakeyhtiö
(Reittipäällikkö Kari Pekka Rosenholm, VR Osakeyhtiö)
Liikenneyksikön päällikkö Tapio Myllymäki,VR Osakeyhtiö
(Reittipäällikkö Jari Paavilainen, VR Osakeyhtiö)
Apulaisyhteistyöjohtaja Anja Höök-Tiihonen, Pääkaupunkiseudun
yhteistyövaltuuskunta YTV
(Osastopäällikkö Niilo Järviluoma, YTV/Liikenneosasto)
Kehittämisjohtaja Jussi Ranta,Etelä-Karjalan liitto
(Projekti-insinööri Ari Pietarinen, Kymenlaakson liitto)
Varamaakuntajohtaja Leo Barman,Päijät-Hämeen liitto
(Seutukaavainsinööri Outi Ryyppö, Hämeen liitto)
Teknisen suunnittelun päällikkö Lauri Hakala,Uudenmaan liitto
(Suunnittelupäällikkö Pekka Hallikainen, Itä-Uudenmaan liitto)
Erikoissuunnittelija Anja Siilanto-Parviainen,Lohjan kaupunki
(Tekninen johtaja Arimo Hermalahti, Keravan kaupunki)
Kunnansihteeri Liisa Puranen,Janakkalan kunta
(Liikennesuunnitteluinsinööri Matti Hoikkanen, Lahden
kaupunki)
Päiväkodinjohtaja Aino Ylä-Jarkko,Imatran kaupunki
(Elinkeinoasiamies Leo Pyöriä, Valkealan kunta)
Neuvotteleva virkamies Petri Jalasto,liikenneministeriö
(Ylitarkastaja Sabina Bäck, liikenneministerö
Aluejohtaja Ilkka Ruoppila,Kansaneläkelaitoksen Etelä-Suomen aluekeskus
(Paikallisjohtaja Leena Koukkula, Kansaneläkelaitoksen Kotkan toimisto)
Lääninsivistysneuvos Outi Salo,Etelä-Suomen lääninhallitus
Kehittämispäällikkö Tuula Ripatti,Etelä-Suomen lääninhallitus
Liikennehallintopäällikkö Olli Sauri,Etelä-Suomen lääninhallitus, vara-puheenjohtaja


 

Copyright © www.webbi.net , Jari Nykänen

<< Etusivu << , < Liikenne <