Katjan kotisivut

Unet

Äidinkielen tutkielma
Katja Lehmonen
Lyseonmäen yläaste
Kevät 1999


SISÄLLYS

1. JOHDANTO

2. Unien historiaa

3. Unen vaiheet
3.1. Ortouni
3.2. Parauni

4. Unen tyypit
4.1. Valveunet
4.2. Painajaisunet
4.3. Enneunet ja ESP

5. Unen merkitys
5.1. ...eri kulttuureille
5.2....yleisesti

6. Unien tulkinta

7. PÄÄTÄNTÖ

LÄHTEET

LIITTEET


JOHDANTO

Aion tutkia tässä tutkielmassani unia. Ajattelin, että se voisi olla hyvä ja kiinnostava aihe tutkielmalle, sillä ovathan unet kiehtoneet ihmisiä jo monen vuosisadan ajan. Luulen, että unista löytyy ihan mukavasti tietoa, joten tutkielman teon pitäisi sujua ilman mitään suurempia ongelmia. Ainut ongelma, joka nyt tulee mieleen, saattaisi olla tietojen ristiriitaisuus, sillä unistahan ei vielä tähän mennessäkään paljoa oikeastaan tiedetä ja siksi on olemassa erilaisia teorioita unien tarkoituksesta ja muista uniin liittyvistä käsitteistä, mutta siitä sitten enemmän itse tutkielman puolella. Olen tehnyt joskus ala-asteella unista esitelmän ja siitäkin saattaisi olla sitten jonkunlaista hyötyä nyt tämän tekemisessä, vaikka en kyllä paljon silloin selville saamaani tietoa enää muistakaan.

Tutkielmaa varten yritän saada selville mahdollisimman paljon tietoa unesta ja järjestää ne johdonmukaiseen järjestykseen, jotta tutkielmasta ei tulisi hirveän sekava. Laitan luultavasti myös useiden eri tutkijoiden ja muiden unia pohtineiden mielipiteitä tutkielmaan, sillä kuten jo totesin, unista on olemassa aika paljon ristiriitaisia tietoja. Aion selvittää tutkielmassani esimerkiksi mitä eri vaiheita unessa on ja minkälaisia eri unityyppejä on olemassa. Myös unien tulkintaa pyrin selvittämään, sillä unien tulkinta on luultavasti juuri se mitä eniten tutkitaan ja mikä ehkä eniten ihmisiä kiinnostaa.

Lähteinä aion käyttää pääasiassa kirjoja 'Unien maailma' ja 'Unien kiehtova kieli', mutta tulen käyttämään myös joitain kirjoja, joiden avulla monet ihmiset pyrkivät selvittämään mitä heidän unensa tarkoittaa. Aion myös etsiä jotain tietoa internetistä ja luulen, että sitä löytyy sieltäkin runsaasti.

Teen myös oman tutkimuksen unista sähköpostin avulla. Jos sitä kautta, tai jostain muualta saan joitain hyviä unitarinoita niin laitan niitä liitteiksi.

No eiköhän tässä jo ala olla tarpeeksi johdantoa, joten siirtykäämme itse tutkielman pariin.


UNIEN HISTORIAA

Unet ovat kiehtoneet ihmisiä kautta aikojen. Läpi ihmishistorian niiden on kuviteltu olevan milloin viestejä jumalilta, milloin demoneilta ja milloin ruumiillisilta sairauksilta. Jumalilta onkin rukoiltu unia, joissa neuvottaisiin miten löytää kadonneen esineen tai miten parantua jostain raudista. Unia on myös yritetty tulkita mitä luultavammin lähes aina. Maailman vanhin löydetty unikirja on peräisin Egyptistä noin vuodelta 2000 eKr.

Muinaisilla hallitsijoilla Babyloniassa ja Egyptissä oli unien selittäjiä. Heidän selitystensä pohjalta tehtiin todella tärkeitä päätöksiä. Jopa koko valtakuntaa koskevia. Myös Vanhasta testamentista voi löytää monia unien selityksiä. Siihen aikaan unien uskottiin olevan viestejä Jumalalta. Muinaiset kreikkalaiset jaottelivat unet kolmeen ryhmään: joutouniin, ennusuniin ja lumeuniin. Kreikkalaisilla olikin lumeunien pelko, sillä ne olivat erittäin petollisia.

Jo antiikin Kreikassa alettiin tehdä tieteellisiä unien tutkimuksia. Silloin unien jumalallinen käsitys alkoi vaihtua tieteellisempään teoriaan. Esimerkiksi Platonin (472-347 eKr.) käsityksen mukaan unet johtuvat siitä kun ihminen sulkee silmänsä ja nukahtaa niin näkemisen aikaansaama näkösäde kääntyy sisäänpäin. Aristoteleen (384-322 eKr.) mukaan unet suojelevat ja pitävät yllä elämää, sillä unitila estää elimistöä rasittumasta liikaa.

Unien ennustava merkitys alkoi jälleen korostua hellenistisellä kaudella (323-31 eKr.). Silloin kreikkalainen Artemidoros Daldianus kirjoitti kirjan, jonka mukaan nukkuja käsittelee päivän tapahtumia unessaan. Hänen mielestään kaikille ihmisille ei voinut tulkita samantyyppistä unta samalla tavalla, vaan hän otti tulkinnoissaan huomioon unennäkijän sosiaalisia ja fyysisiä ominaisuuksia.

Kun kristillinen kirkko alkoi levitä myös se joutui ottamaan kantaa uniin. Silloisen kristillisen kirkon mukaan uni on Jumalan puheväline ja että ne tulevat sielun syvyyksistä ja paljastavat jotain ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta.

400-luvulla unia alettiin luokitella noituudeksi ja niiden tulkintaa taikauskoksi, sillä alettiin uskoa yhä enemmän siihen, että demonit voisivat vaikuttaa ihmisen elämään unien välityksellä. Mutta jo 500-luvulla Ptolemaioksen piispa Synesiuksen mukaan unet ovat vain mielikuvituksen tuotetta ja ne voidaan sijoittaa ajatusten ja aistivaikutelmien välimaille. Keskiajalla kirkkokin luopui ajatuksesta, että unet olisivat Jumalan aikaansaannoksia.

Keskiajan jälkeen unien merkitys kasvoi taas kun sivistyneet ihmiset alkoivat haluta tietoa unien tulkinnasta. Alettiin painaa kirjoja unista ja niiden tulkinnasta. Arabialainen Avicenna (980-1037) kirjoittaa kirjassaan näin: "Kohtuullinen uni antaa fyysiselle voimalle mahdollisuuden toteuttaa tehtävänsä sekä henkiselle voimalle se antaa levon." Hänen mukaansa uni on erittäin tärkeää terveydelle.

Unitutkimuksen käännekohdaksi voisi merkitä Sigmund Freudin kirjoittaman kirjan 'Unien tulkinta' vuodelta 1900. Unien mystisyys alkoi vähenemään ja niitä alettiin pitämään osana ihmisen psyyken toimintaa.

Unista on ollut vielä tällä vuosisadallakin erilaisia teorioita. Mainitsenpa tässä niistä muutaman.

Kemiallinen uniteoria:

(1900-luvun alussa) Unen tehtävä on unta tuottavien toksiinien (unimyrkkyjen) poistaminen elimistöstä.

Passiivisuusteoria:

(1930-luvulla) Unitila aiheutuu jos isoihin aivoihin ei saavu tarpeeksi ärsykkeitä eli mitään kiinnostavaa ei tapahdu.

Aktiivisuusteoria:

Uni on elimistön estotila, jonka aikana keskushermoston toimintaa järjestellään uudelleen.

Ilmiuni ja piilouni:

(Freudin teoria) Unennäkijän tunne-elämän ristiriidat ja tukahdetut toiveet toteutuvat unessa vertauskuvina.

Oikeastaan vasta 1950-luvulla aloitettiin unen tieteellinen tutkimus kun saatiin käyttöön EEG-laitteet. Silloin havaittiin hidasaalto uni eli NREM(nonREM)-uni ja 1953 tri Nathaniel Kleitman keksi avustajansa kanssa REM(Rapid Eye Movement)-unen. Niistä voit lukea lisää unen vaiheet-kohdasta.


UNEN VAIHEET

Uni voidaan jakaa kahteen päävaiheeseen, ortouneen ja parauneen. Ne vuorottelevat keskenään unen aikana.

Ortouni

(Ortodoksinen uni)

Ortounesta käytetään myös nimityksiä hidasaaltouni ja NREM-uni (nonREM). Ortouni on erittäin tärkeä ihmisen nukkuma tarvetta ajatellen. Jos ortounta ei näe tarpeeksi voi tuntea itsensä hyvinkin väsyneeksi. Ortouni jaetaan EEG:n mukaan neljään vaiheeseen: S1, S2, S3 ja S4.

Ensimmäisessä vaiheessa (S1) EEG:ssä on epäsäännöllistä värinää ja sen aikana siirrytään valvetilasta kevyeen uneen asentoa useasti muutellen. Tämä vaihe kestää yleensä kymmenisen minuuttia. Tämän ensimmäisen vaiheen aikana on hyvin mahdollista, että jos nukkujalta kysyttäisiin nukutko, hän kieltäisi nukkuneensa.

Toinen vaihe on kevyen unen vaihe, jonka aikana liikkeitä ei ole ja hengitys on rauhallista. Tähän vaiheeseen siirryttäessä tietoiset toiminnat loppuvat. Aivotoiminta on toisessa vaiheessa aktiivisempaa kuin ensimmäisessä vaiheessa ja toisen vaiheen aikana voi nähdä jo jotain epämääräistä untakin. Nukkujan saa vielä helposti herätettyä tämän vaiheen aikana. Toinen vaihe kestää 20-30 minuuttia.

Kolmannen vaiheen aikana tiedottomuus syvenee. Hengitys on tasaista ja EEG-aallot hitaita. Lihakset ovat rentoutuneet täysin ja pulssi, ruumiinlämpö ja verenpaine ovat laskeneet. Tämän vaiheen aikana kääntyily ja mutina on vielä yleistä. Nukkuja ei herää jos joku esimerkiksi kävelee huoneen poikki. Kolmas vaihe kestää 10-20 minuuttia.

Neljäs vaihe (delta-uni) on unen syvin tiedottomuuden tila. Pulssi, verenpaine ja ruumiinlämpö ovat alhaisimmillaan. Nukkuja ei jaksa kauaa neljättä vaihetta vaan siirtyy parinkymmenen minuutin kuluttua REM-uneen.

Ennen luultiin, että kolmannen ja neljännen vaiheen aikana ei unta nähdä, mutta nykyään on tutkimuksissa selvinnyt että se on ollut vain harhaluulo. Kolmannen ja neljännen vaiheen unet ovat vaikeita muistaa sillä unesta valveeseen palaaminen kestää niin kauan, että unen ehtii unohtaa.

Parauni

(Paradoksinen uni)

Ortounen päätyttyä nukkuja vaipuu parauneen, jota kutsutaan myös vilkeuneksi ja REM-uneksi. Tässä unen tyypissä outoa on se, että aivot ovat valveilla ja muu elimistö nukkuu. Nukkujan niska- ja vartalolihakset ovat halvaantuneet (aivot estävät niiden toimintaa) paraunen ajaksi, joten sen aikana esim. unissa kävely ei ole mahdollista.

Nimitys REM-uni tulee englannin kielisistä sanoista rapid eye movement eli suomeksi silmän nopea liike. Paraunen aikana silmät harhailevatkin luomien alla kuin katsoen kiivasta tennisottelua. Silmien liike ei kuitenkaan johdu siitä, että silmät katsoisivat unta, sillä tutkimuksissa on havaittu, että silmät liikkuvat kokoajan vaakatasossa , mutta joskus kun näkee unta vaikkapa pallon pomputuksesta niiden tulisi liikkua myös pystysuunnassa.

Yhdessä aikuisen yössä (n. 8h) on neljästä viiteen paraunen jaksoa. Ensimmäiset jaksot kestävät kymmenisen minuuttia, mutta viimeiset jaksot voivat olla jopa puolen tunnin pituisia. Paraunen määrä unen kokonaismäärästä on vastasyntyneellä jopa 50 prosenttia, mutta aikuisilla se jää 20-25 prosenttiin.

Paraunen puute aiheuttaa ärtyvyyden lisääntymistä, uupumusta, muistihäiriöitä ja keskittymiskyvyn huononemista. Unen puutoskokeiden mukaan parauni onkin välttämätöntä toiminnalle. Se osallistuu luultavasti myös muistijärjestelmän järjestämiseen, eli poistaa yön aikana muistista turhaa muistiaineistoa ja auttaa tarpeellisen tiedon pysyvämmässä muitamisessa.

Paraunen aikana nähdään kaikkein mieleenpainuvimmat unet, joten jos aamulla muistat unesi, olet mitä luultavammin nähnyt sen juuri paraunen aikana. Paraunen aikana nähdyt unet ovat myös tapahtuma rikkaimpia ja oudoimpia. Ennen luultiin, että kaikki unet nähdään juuri paraunen aikana, mutta nykyään sen tiedetään olevan harhaluuloa.

Paraunen jälkeen siirrytään takaisin unen kolmanteen vaiheeseen ja unen vaiheet alkavat kiertää ympyrää, joka käydään läpi 4-7 kertaa yön aikana.


UNEN TYYPIT

Erilaisia unityyppejä on useita. Mainitsen tässä nyt valvaunet, painajaisunet, enneunet ja ESP:n

Valveunet

Valveunet ovat oikeastaan unen ja valveen välimuoto, kuten nimikin jo paljastaa. Nukkuja ei niitä nähdessään ole välttämättä tietoinen unessa olemisestaan. Valveunissa aistit toimivat samoin kuin valveilla ollessa ja vaikutelma on erittäin uskottava. Mutta on yksi asia joka unissa ei toimi kuin oikeassa elämässä; nimittäin fysiikan lait. Tekniset laitteet saattavat toimia miten sattuu ja ympäristöään voi muuttaa jopa oman mielen voimalla.

Valveunia näkee vain n. 60% ihmisistä, mikä on erittäin valitettavaa, sillä lähes kaikki valveunia näkevät/nähneet pitävät niitä yhtenä elämänsä kohokohdista. Mutta valveunia voi onneksi halutessaan opetella näkemään, kun niistä on tietoinen.

Valveunia luullaan myös melko yleisesti paranormaaleiksi ilmiöiksi, joita ne eivät kuitenkaan ole. Jotkut luulevat niitä nähdessään irtautuvansa ruumiistaan valeheräämisten ja ympäristön oikeanlaisuuden ansiosta.

Painajaisunet

Painajaisunet ovat unia, joissa tapahtuu jotain hirveää, mutta joka saattaakin olla jollain tavalla unen näkijän alitajunnan toiveiden toteutuma. Painajaisten on luultu olleen paholaisten ja demonien lähettämiä. Englannin kielinen vastine sanalle painajainen on nightmare, jonka loppuosa tarkoittaakin paholaista.

On kahdenlaisia painajaisia, NREM-painajaisia ja REM-painajaisia. NREM-painajaisen toinen nimitys on yökauhu. Painajaisten osalta tutkijoiden mielipiteet haarautuvat aika paljon keskenään. Joidenkin mielestä vain lapset näkevät yökauhuja eli NREM-painajaisia ja vain aikuiset näkisivät painajaisia eli REM-painajaisia. Joidenkin mielestä taas kumpaakin painajaislajia näkevät kummatkin ja joidenkin mielestä lapset näkevät pelkästään yökauhuja ja aikuiset kumpiakin. Jos käsitin oikein niin näitä kumpaakin nähtäisiin vain NREM-unen aikana, vaikka nimistä voisi toisin päätellä.

Näiden painajaisten lisäksi olisi sitten vielä levottomuusunet, joita nähdään REM-vaiheessa. Yökauhun tunnusmerkeiksi lasketaan hengityksen vaikeutuminen, mielen valtaava ahdistava levottomuus ja liikkumisen tuntuminen mahdottomalta. NREM-unen aikana nähtyjä painajaisia ei muisteta niin hyvin kuin REM-unen aikna nähtyjä, jotka muistetaan lähes täydellisesti. Ja REM-unen aikana nähdyt painajaiset nähdään yleensäkin enemmän aamuyöstä, kun taas NREM-unen aikana nähdyt alkuyöstä.

Kaikki eivät suinkaan näe painajaisia tai yökauhuja. Vain kaksi kolmesta aikuisesta on joskus nähnyt painajaisen ja vain 3% alle 14-vuotiaista on nähnyt yökauhun vähintään kerran. Jotkin unilääkkeet, jotka poistavat REM-unta pahentavat tilannetta jos haluaa välttää painajaisten näkemistä. Useat ihmiset hakevat psykiatrista apua painajaistensa vuoksi. Jatkuvan painajaisen voi saada poistettua vaikkapa huutamalla unen pahan tekijälle tai säykäyttämällä hänet/sen jotenkin.

Painajaisten ja yökauhujen pohjalta on tehty useita erilaisia kirjoituksia ja taideteoksia. Esimerkiksi Robert Louis Stevensonin kuuluisa teos Tohtori Jekyll ja Mr. Hyde on kirjoitettu painajaisen pohjalta, joita kirjoittaja usein näki pikkupoikana.

Enneunet ja ESP

Unissa nähdään monenlaisia asioita. Useat ihmiset ovat nähneet unissaan läheisensä tai itsensä kuoleman, jonkun suuronnettomuuden tai vaikkapa lottonumerot. Esimerkiksi useat ihmiset ovat väittäneet nähneensä unta Titanicin uppoamisesta ennen sen uppoamista.

Jotkut enneunista ovat symbolisia, eli ne eivät kerro suoraan mitä tulee tapahtumaan, vaan kertovat sen erilaisten symbolien avulla. Esimerkiksi Napoleon näki unen ennen Waterloon taistelua, jossa hänen oma kissansa silpoutui kappaleiksi. Seuraavana päivänä hän hävisi taistelun. Symboleita on monia, esimerkiksi jos unessa linnut lentävät kirkasta taivasta vasten pohjoiseen, unennäkijä saavuttaa kaikki päämääränsä. Mutta jos linnut lentävätkin etelään, tylsä ja ikävä olo valtaa uneksijan. Jos taas taivas on synkkä lintujen lentäessä, on sekin huono enne. Hyvä enne on jos linnut syövät. Tappelevat linnut tarkoittavat onnettomuutta tai läheisten ystävien välistä riitaa.

Nimitys ESP tulee englannin kielisistä sanoista Extra Sensory Perception, ja se tarkoittaa suomeksi yliaistillista havaitsemista. ESP:tä on tutkittu esimerkiksi niin, että joku henkilö yrittää mielen voimalla lähettää tietoa jostain taulusta nukkujalle, joka ei ole nähnytkään "lähettäjää" taulun valitsemisen jälkeen. 12 kokeen sarjassa 83,5% oli paikkaansa pitäviä, eli uneksija oli nähnyt unta "lähettäjän" valitsemasta taulusta. Todennäköisyys tähän olisi kuitenkin vain 1/250000.

Kirjoitan tähän nyt yhden ESP-unen, jonka löysin Polly Strongin kirjasta Unien maailma.

"Toisen maailman sodan aikana palvelin laivastossa, ja laivamme Third Fleet oli parhaillaan Okinawassa. Olin saanut kirjeitä tuohon aikaan Virginian Norfolkkissa asuvalta vaimoltani, eikä kirjeissä käynyt millään lailla ilmi, että jän olisi voinut huonosti tai etteivät asiat olisi muuten olleet kunnossa.

Eräänä päivänä olin todella huolissani; tunsin niin selvästi, ettei kaikki kotopuolessa ollut hyvin. Mainitsin eräälle laivalla olleelle kaverillenikin tuosta oudon voimakkaasta tunteestani. Hän kysyi, oliko vaimoni antanut ymmärtää jotakin sellaista kirjeissään. Kerroin juuri sen olevan niin kummallista, että kaikki kirjeet olivat niin hilpeitä eikä mikään viitannut mihinkään ikäviin uutisiin.

Sinä yönä näin sitten unen, jossa olin kotonani Norfolkissa ja palaamassa soutoveneellä vaimoni ja monen ystäväni kanssa kalareissulta. Venelaiturissa oli kiinni useita veneitä, ja juuri kun pääsimme kahden veneen väkiin, aalto pyyhkäisi vaimoni (hän oli juuri noussut seisomaan) yllättäen veteen. Pudotessaan hän iski päänsä todella pahasti. Viime tingassa ehdin tarttua vaimoni käsivarteen, ja kiskoin hänet veneeseen. Näin laiturilla ihmisiä ja kysyin heiltä, olisiko paikalla lääkäriä; he auttoivat minua nostamaan vaimoni laiturille.

Eräs laiturilla olleista miehistä tutki vaimoni ja sanoi: 'Ei hänellä ole hätää, mutta hänen itarisansa on leikattava'. Tässä vaiheessa heräsin ja katsoin vaistomaisesti kelloa. Hieman myöhemmin sain vaimoltani kirjeen, jossa hän kertoi olleensa kitarisaleikkauksessa. Hän kertoi myös leikkaupäivämäärän ja tarkan ajan, jolloin oli maannut leikkauspöydällä. Lakettuani, mitä aika yöllä herätessäni Tyynellä merellä vastasi Norfolkissa, totesin nähneeni unen vaimostani juuri sillä hetkellä kun hän oli leikattavana."


UNEN MERKITYS

Kaikki näkevät unia. On ihmisiä jotka väittävät etteivät koskaan näe unia, mutta todellisuudessa he vain eivät muista niitä. Unten merkitys on eilainen eri ihmisille. Jotkut arvostavat unta todella paljon jotkut eivät ollenkaan.

...eri kulttuureille

Länsimaisessa nykykulttuurissa ei unilla ole kovinkaan suurta merkitystä, mutta kaikkialla muualla sillä voi olla jopa hyvinkin suuri merkitys. Esimerkiksi alkukantaisissa heimoissa unet voivat olla elämän tärkein asia. Erään Australian saariryhmän asukkaat ajattelevat, että uni on heidän todellinen elämänsä, eikä valveillaoloaika ole heille läheskään yhtä tärkeä.

Fidzi-saarten alkuasukkaat uskovat, että nukkujan sielu irtoaa ruumiista unen aikana, jonka vuoksi nukkujaa ei missään tapauksessa sa herättää, sillä sielu ei välttämättä kerkeäisi takaisin ruumiiseen ja se jäisi ruumiin ulkopuolelle harhailemaan.

Indonesiassa asustavan Senoi-heimon jäsenet kertovat heti aamulla herättyään unensa muille perheenjäsenille. Sitten perhe pohtii yhdessä mitä uni mahtaisi tarkoittaa ja sitten toimitaan unen mukaan. Jos esimerkiksi lapsi on lyönyt ystäväänsä unessa, hänen tulisi pyytää tältä kyseiseltä ystävältä anteeksi ja tehtävä hänelle jotain hyvää. Mutta jos ystävä onkin lyönyt unen näkijää, on unen näkijän käytävä kysymässä miten hän on loukannut tätä ystäväänsä. Senoi-heimon keskuudessa ei väkivaltaa juurikaan ole ja mielenhäiriöitäkään ei ole oikeastaan yhtään.

...yleisesti

Vieläkään ei tiedetä unien todellista merkitystä; suojelevatko unet nukkumista vai nukummeko nähdäksemme unia? On kehitetty esimerkiksi teoria nimeltä "psyykkinen roskakori", jonka mukaan unennäön tehtävä on tärkeä, mutta unien sisältö ei. Unennäkö olisi teorian mukaan nukkumisen aikana tapahtuvaa käyttökelvottoman aineksen lajittelua ja pois heittämistä. Ja näistä poisheitetyistä aineksista sekottuisi sitten uni, jota nukkuja näkee. Tälle teorialle on kuitenkin asetettu paljon vastaväitteitä.

Uni on välttämätöntä aivojen toimintakyvyn säilymiselle. Ilman unta mielenterveys häiriintyy ja jos ihminen ei nuku lainkaan hän kuolee unen puutteeseen. Jopa kolmen vuorokauden valvominen putkeen voi aiheuttaa sairaalloisen käyttäytymisen ja harha-aistimuksia. Aikuisten tulisikin nukkua 7-8 tuntia vuorokaudessa ja 7-12-vuotiaille 10 tunnin uni olisi sopiva. Suomalaiset ovat tutkineet, että hyvinnukkujalla ei ole sairauksia ja hän nukahtaa ale kymmenessä minuutissa ja nukkuu rauhallisesti seitsemän ja puoli tuntia yössä.

Joillekin taiteilijoille ja kirjailijoille unet merkitsevät hyvin paljon, sillä jotkut heistä saavat innoituksen teoksiinsa juuri unista. Monet keksinnöt ja kirjat ovat saaneet ideansa juuri unissa. Eli taiteelle unilla on ainakin aivan selvä merkitys.

Unet myöskin osaltaan suojelevat unta (siis nukkumista). Joskus voi nähdä unia jotka peittävät todellisen elämän. On tehty tutkimuksia joissa nukkujaa on ärsytetty jollain tavalla eikä hän ole herännyt, sillä uni on suojellut nukkumista "laittamalla" uneen vastineen ärsykkeelle. Esimerkiksi herätyskellon soinnin saattaa unessa korvata puhelimen sointi tai jokin muu ääni joka muistuttaa herätyskellon ääntä.

Unelle on siis keksitty useita ristiriitaisiakin merkityksiä. Ehkä ne kaikki pitävät osin paikkaansa. Jokaisesta teoriasta jotakin.

(Tyypillinen nuoren aikuisen univalverytmi ja sen mukana vaihteleva vireys ja suorituksen tehokkuus.)
UNIEN TULKINTA

Nykyään on monenlaisia unikirjoja joista voi hakea unelleen tulkinnan jonkin tietyn sanan perusteella. Unia ei kuitenkaan useimpien unitutkijoiden mukaan tulkita tällaisista kirjoista, sillä ne ovat heidän mukaansa pelkkää humpuukia. Tietenkin voi olla hauskaa yrittää selvittää unensa joka aamu vain katsomalla kirjasta avainsana, mutta silloin unen todellinen tulkinta jää kokonaan syrjään. Uniin vaikuttaa päivän tapahtumat, nukkuma paikka ja monet, monet muuta asiat. Juuri siksi niitä ei tulisikaan tulkita "unisanakirjan" perusteella.

Sigmund Freudin teorian mukaan unet ovat portti ihmisen piilotajuntaan. Hän erotti unen ilmisisällön piilosisällöstä. Ilmisisältö on sitä mitä uni vaikuttaa olevan; piilosisältö sitä mitä se oikeasti on. Ilmisisältö tavallaan naamioi unen todellisen sisällön, joka saattaisi herättää nukkujan kesken unta.

Freudin mukaan unen todellisen sisällön saakin selville poistamalla unen naamion, eli kääntämällä unen ilmisisällöstä piilosisältöön. Sitä varten tarvitsee tietää miten naamiointi toimii; se voi joko tiivistää useita asioita yhdeksi, syrjäyttää jonkin asian muuntamalla vaikka isän kuninkaaksi, esittää ajatukset kuvina tai muuntaa hieman juonta. Analyytikko ei yksi voi tulkita ihmisen unia vaan hän tarvitsee itse unen näkijän apua selittämään esimerkiksi mitä jokin tietty kuva hänelle merkitsee.

Vaikka unia ei saisikaan siis selittää symboleiden avulla niin mainitsen niitä silti muutaman kirjasta Unien avain.

Susi:

Olet tekemisissä epäluotettavan ihmisen kanssa

Sota:

Ikävyyksiä, vihaa

Lemmikki:

Sovintoa vihamiehen kanssa

Kuningas:

Valtaa ja voitonriemua

Kuolema:

Vielä elävän ihmisen näkeminen kuolleena: hyvää terveyttä
Jos näet jo kuolleen ihmisen: rahahuolia tai sairautta
Itse kuolleena: pitkä ikää
Kuollut arkussa: odottamatonta iloa

Luuranko:

Ongelmia kotona

Avioero:

Uskollisuutta ja rakkautta

Ateria:

Saat mieluisen kutsun

Puu:

Hauskoja aikoja ja iloa
Kaadettu: syviä ristiriitoja läheisen kanssa

PÄÄTÄNTÖ

Löysin tietoja tästä aiheesta melko helposti. Sain selville mielestäni melko paljon tietoa unesta. Luin kirjan Unien maailma, jonka avulla olisin voinut tehdä vaikka koko tutkielman. Toisaalta jos olisin tehnyt tämän pelkästään yhden kirjan avulla, huomiotta olisi jäänyt kokonaan kaikki muu tieto jota kirjasta ei löytynyt. Tarkoitan tällä niitä eriäviä mielipiteitä joita unista on päätelty.

Internetistä tietoa löytyi myös riittämiin. Monet unia koskevat linkit jäivät vielä katsomatta sillä niitä todellakin on runsaasti. Opin todella paljon aiheesta tätä tutkielmaa tehdessäni, kuten tutkielman teossa yleensäkin tietenkin oppii.

Hauskinta tutkielman teossa oli toisten ihmisten unien lukeminen. Sain jonkun verran vastauksia tekemääni unikyselyyn ja laitankin liitteiksi osan sitä kautta saamistani unista. Internetistä löytyi myös paljon erilaisia unia.

Ongelmia ei oikeastaan ollut. Tai no aloitin ehkä tämän tekemisen liian myöhään sillä nyt loppua kohden alkoi tulla hieman kiire. Onneksi tämä nyt kumminkin on loppusuoralla. Enää puuttuu lähteiden mainitseminen ja sitten vielä liitteet, joita muutaman ajattelin laittaa.


LÄHTEET

Fontana David 1996: Unien kiehtova maailma. Singapore.

Hirvonen Kaarle 1970: Artemidoros: Suuri unikirja (suomennos). Porvoo.

Karisto 1995: Unien Avain (pohjautuu Kariston vuonna 1929 julkaisemaan teokseen Unikirja.) Hämeenlinna.

Strong Polly 1989: Unien maailma. Jyväskylä.

Studia tietokeskus: Ihminen ja ajattelu 1994. Jyväskylä.

internet (valitettavasti en enää muista osoitteita)


LIITTEET


UNIA:

"Jollain tytöllä oli kitara, josta oli katkennut kaikki muut paitsi 2 alinta kieltää (siis ne, joilla saa korkeimpia ääniä). Sitten se vingutti niitä kieliä viulunjousella ja soitti kännyköiden sointiääniä."

"Unessa kirjoittelin tietokoneella jotain ainetta äidinkielen tunnille. Kissamme istui laser-kirjoittimen päällä, ja se kehräsi, kun laseri oli lämmin. Laitoin aineen tulostettavaksi, kunnes laserkirjoitin piippasi. Kissa oli myös kadonnut jonnekin. Katsoin laserin LCD-näyttöä, ja siinä vilkkui teksti: "ERROR: There is a cat in the laser printer"...."
--Unen kertoi 19-vuotias miespuolinen henkilö

"Uskon unieni vuoksi ns. biologiseen kelloon, sillä siitä saakka kun olen ollut ns. hedelmällisessä iässä, olen aina silloin nähnyt unen jossa olen raskaana. Oikeasti en ole koskaan ollut raskaana, enkä siitä haaveile tai sitä erityisemmin pelkää. En suuremmin pidä lapsista ja siksi minusta tuo uni on hyvin erikoinen. Sitää tunnetta on vaikea selittää mutta unessa vain tiedostan olevani raskaana ja olen siksi maailman onnellisin ihminen. Se onnen tunne mikä on siinä unessa on jotain niin voimakasta etten ole sellaista koskaan hereillä ollessani kokenut tai muissakaan unissani. Herään unesta hymyillen ja olen aamun hyvin onnellinen. Uni kyllä tulee harvoin."
"Uneni liittyvät usein pelkoihini. Ennenkuin osasin ajaa autoa näin koko lapsuuteni unia joissa olin autossa joka lopulta putosi alas sillalta koska en osannut jarruttaa tai ohjata autoa. Uni loppui kun menin autokouluun. Samoin näin painajaisia hevosista jotka ajoivat minua takaa. Mutta sekin uni loppui kun aloitin ratsastamisen ja opin käsittelemään hevosia. Nykyiset painajaiseni keskittyvät lähinnä kärsiviin eläimiin. Voi unessa joutua kävelemään ison hallin poikki joka on täynnä kituvia porsaita. Kävellessäni pakosta tallon niitä. Olen kauhuissani. En pysty auttamaan. Uskon ettää uni loppuu jos jollain lailla opin auttamaan eläimiä. Minusta piti aina tulla eläinlääkäri. Nyt olen niin allerginen etten oikein voi tavata omaa koiraanikaan, joten eläinlääkärin ura on unohdettu. Pelkään että tuo painajainen siis seuraa mukanani loppu elämäni.
--Unet kertoi 25-vuotias naispuolinen henkilö

"Olin kotona yksi ja kuulin outoja ääniä saunasta katsoin sinne ja siellä roikkui isä hirtettynä! Pelottava uni!
--Unen kertoi 14-vuotias miespuolinen henkilö

"Kävelen pitkin kävelytietä ja kävellessääni suuntaan kioskille. Tiellä kuitenkin sattuu olemaan kaivonkansi auki ja tipahdan sinne. Tippuminen tuntuu mukavalta... se ei tunnu loppuvan koskaan. Uni toistaa usein samaa rataa"
--Unen kertoi 17-vuotias miespuolinen henkilö(nimim. Todellisuus)

"Ne unet mitä minä näen on aika lailla samoja eli olen nukkumassa omassa huoneessani kun tunnen hengitystä selkäni takana ja siellä on tämmöinen vampyyri tyttö ja ennen se uni päätty aina siihen että se tappoi minut. Mutta nykyään olen alkanut yrittää päästä karkuun siinä unessa."
--Unen kertoi 19-vuotias miespuolinen henkilö, joka on nähnyt tämän unen useampaan kertaan.

"Näin unta että ostettiin kaupasta meheviä kyljyksiä ja sit grillattiin niitä. Rasva roiskui ja rasvaa tipahteli hiillokselle jolloin se syttyi aina välillä palamaan. Grillauspaikka oli sellainen kuusikulmainen "huvimaja" vai millä nimellä sitä kutsutaankaan. Siinä oli siis tulisija keskellä. Uni päättyi tai heräsin kun aloin syödä sitä kyljystä. Mutta söinkin poskeani ja poski oli viikon kipeänä. En tiedä millaista mussutusta oon pitänyt yöllää mut onneks kukaan ei ollut kuulemassa."
--Unen kertoi 21-vuotias miespuolinen henkilö (Roach77)

"Pienenä näin joskus painajaisia, ja niistä on jäänyt mieleen muutama kohtaus.... Esim yhdessä ajelimme autolla jossain havaijilla, ja sitten oltiinkin jo mummolassa. Nähtiin auton ikkunasta korkealle puiden yläpuolelle nouseva pää, joka vaikutti uhkaavalta??? Ja kun päästiin sitten sisään, ja oltiin syömässä sähköt katkesivat ja radioista alkoi kuulua outoa musiikkia. Oli ihan pimeää, ja salamat löivät ulkona. Se oli kaameaa..."
--Unen kertoi 16-vuotias miespuolinen henkilö

"Uni ihan on ihan yksinkertaisesti tiivistettävissä, että seisoin talomme ullakon rappusten alapäässä ja tuijotin ylös portaita ja portaiden yläpäässä oli vanha kiukkuisen näköinen mummo ja se sama uni toistui monesti. En koskaan tehnyt muuta kuin tuijotin sitä mummoa ja se mummo tuijotti takaisin. Viimeiselllä kerralla kun näin sen unen, rohkaisin itseni ja kävelin portaat ylös mummon luokse.. Samalla kun menin ylös, vanhuksen ilme alkoi muuttumaan ystävällisemmäksi ja lopulta kun olin portaiden yläpäässä vanhus totesi, että hän on jo kauan ollut siellä yksin ja oli vain odottanut, että joku tulisi hänelle jutteluseuraksi ja hän oli jo kauan odottanut minun tuloani. Sen jälkeen en enää nähnyt sitä unta, koska homma oli jo selvinnyt miksi hän tuijotti minua"
--Shadow78

"Pöydälläni lojui keski-ikäinen vihertävä naishenkilö, jonka avauksen olin jo suorittanut melkein loppuun. Päänahka oli vedetty normaaliin tapaan silmien ja nenän ylitse, jotta kalloon olisi vapaapääsy.
-Kuka sammutti valot?
-Anteeksi kuinka?
-Minä en näe mitään.
Vedin päänahan huomaavaisesti pois rouvan silmiltä, ja hän katseli minua kummisaan.
-Kuulkaahan nyt rouva, te olette kuollut ja teille tehdään parhaillaan ruumiinavausta.
-Jaaha, eihän siinä sitten mitään, tohtori on hyvä ja jatkaa vaan.
Toisessa unessa olin suorittamassa rutiiniavausta, kun huomasin, että olinkin avaamassa itseäni. Olin jo latonut kaikki elimet pöydälle ja hätäännyin. "Miten minä nyt näin olen hölmöillyt? Mitäs nyt tehdään kun kaikki elimetkin ovat pöydällä. Enhän voi itseäni avata kun en ole vielä kuollutkaan."
Sulloin elimet takaisin ja ompelin itseni kiinni mitä suurinta varovaisuutta noudattaen. Leuan kärkeen jäi kuitenkin kiusallinen ompelulangan solmu. Mietittyäni hetken keksin kuitenkin ratkaisun. On hankittava poolopaita. Tässä vaiheessa heräsin ja toivoin ettei yksinäinen nauruni keskellä yötä saanut naapureitani luulemaan, että olen täysin tärähtänyt."
--Unet on nähnyt ruumiinavaaja

"Ajan jeepillä jonkun tuntemattoman miehen (unessa tunnen hänet, oikeassa elämässä taas en), sitten huomaamme tulivuoren ja ajamme sen lähettyville, hyppäämme jeepistä pois ja menemme tulivuoren sisään. Huomaamme, että löysimme jotain todella harvinaista; kadonneen dinosaurusmaailman. Menemme syvemmälle "viidakkoon", yht'äkkiä Tyrannosaurus Rex jahtaa meitä, huoman että juoksemme sitä karkuun kuin jossain rappukäytävän käytävissä ja muissa käytävissä. Ja sitten uni loppuu"
--Unen kertoi 15-vuotias naispuolinen henkilö

"Nämä unet olen nähnyt moneen kertaan lähes samanlaisina.
Olemme perheen kanssa eläinten hautausmaalla, tai oikeastaan siellä haudoissa. Siellä istuu hyllyillä pehmoleluja ja eläimiä. Osa juoksentelee pitkin käytäviä. Ja me vain katselemme ja käymmme välillä silittelemässä eläimiä. Toisessa unessa kävelen jossain pellolla, jossa on korkeaa ruohikkoa ja näen susipatsaan, jossa on emo ja kaksi poikasta. Näen maassa kepin ja rupean sohimaan sillä patsasta ja yht'äkkiä patsaan sudet avaavat silmänsä ja heräävät eloon. Sitten ne alkavat jahdata minua ja uni loppuu ennenkuin saan tietää saavatko sudet minua kiinni vai pääsenkö niiltä karkuun."
--Unet kertoi 16-vuotias naispuolinen henkilö

"Eräs hauska/ masentavava uneni oli joskus 5 vuotta sitten, jolloin näin unta että kissani puhui minulle kuolemasta. Olin lähdössä kouluun ja linja-auto pysäkillä kissani tuli puhumaan minulle... hetken juteltuani ilmestyi joku julkisuuden henkilö myös (en muista enää kuka). Lopulta pysäkillä oli kasa eläimiä jotka kaikki puhuivat minulle ja se julkkis.. uni oli hauska vaikkakin myös masentava... seuraavat pariviikkoa olin varma että kissani kuolee, mutta elää vielä tänäpäivänä."
--Unen kertoi 15-vuotias naispuolinen henkilö

"Painajainen ...ei sovellu lapsille alle 16 v.
Olin käymässä vanhemmillani isääni moikkaamassa. Isä oli varannut hurjan kassillisen täyteen ruokaa ja ruoka-aineita minulle (sellaisen keltaisen ruokavaraston muovikassin). Olin juuri lähdössä pois, kun äitini tuli kotiin. Yritin parhaani mukaan hiipiä äidin ohi niin, ettei hän olisi nähnyt ruokakassia, koska tiesin, että hän suuttuisi siitä. Piilottelin sitä villapaitani alla ja hiivin kylki edellä eteiseen päin. Yhtäkkiä kaikki vaatteeni katosivat ja pussi tietysti näkyi selvästi. Äidin koko pää muuttui yhtäkkiä tulipunaiseksi ja tiesin, että nyt on paha. Karkasin pesuhuoneeseen ja siellä alkoi vesi valumaan ja olin alasti ja meinasin liukastua kokoajan. Äiti tuli perässä ja alkoi haukkumaan minua. Yritin puolustautua parhaani mukaan, mutta äiti vain sätti ja haukkui ja moitti. Olin paha, olin saastainen, ruma, olin saatanasta, jonkinlainen antikristus. Yhtäkkiä päässäni napsahti, en enää jaksanut kuunnella noita vääriä syytöksiä. Muutuin mustaksi ja nahkaiseksi, syljin pikeä ja revin hiuksiani jotka irtoilivat takkuina päästäni. Hetken aikaa riehuin, kunnes levitin siipeni (nekin mustaa nahanoloista ainetta) ja lensin katonrajassa keltainen ruokavaraston muovikassi jaloissani ulos asunnosta ja pihalle ja katosin jonnekin."
--Löysin unen internetistä.

"Olen autossa, joko itse ratissa tai sitten joku muu. On talvi, ja lunta sataa erittäin paljon. Sade on niin sakeaa, ettei sen taakse voi hyvin nähdä, ja se rasittaa (tunnetusti) myös silmiä. Yllättäen lumisateen takaa pimeydestä ilmestyy suuri rekka-auto. Pyrin jarruttamaan, mutta tie on niin liukas, ettei se auta. Rekka tulee samalla kaistalla suurella vauhdilla koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi, kunnes herään."
--Unen kertoi 19-vuotias miespuolinen henkilö, joka on nähnyt tämän unen usein.


VALVEUNI:

"Ensin oli pelkkä musta ja hiljainen tyhjyys. Olin enkä ollut. Sitten huomasin sen. Olemassaoloni. En ollut fyysinen enkä myöskään henkinen. Olin vain. Samalla mustuuteen ilmestyi ensin utuisia kiehkuroita jotka alkoivat lisääntyä. Niistä alkoi muodostua kuva, joka osoittautui maisemaksi. Tajusin seisovani hiekkakuopan pohjalla. Yksin.

Maisema ympärilläni hipoi täydellisyydessään todellisuutta, mutta jokin siinä oli vinossa. Jokin ei ollut todellista. Jokin osa todellisuudesta, jota ihmismieli ei pysty rakentamaan. Silloin ymmärsin sen. "Olen unessa!" ajattelin. Mietin mielessäni tätä uutta olotilaa, jota en ollut aikaisemmin kokenut. Päättelin, että jos kerran olen unessa ja kaikki ympärilläni on mielikuvitukseni tuotetta, pystyn mihin vaan. Pystyn hallitsemaan täällä kaikkea. Se oli testattava.

Hiekkakuopalla oli koivu. Sellainen reidenpaksuinen. Painoin sormeni kaarnan pintaan ja tunsin sen paineen sormeani vasten. Keskityin ja pikkuhiljaa sormeni alkoi painua sisään puunrunkoon punaisen säkenöivän valon ympäröidessä kohdan, johon olin sormeni painanut. En yllättynyt kovinkaan paljoa. Olinhan itse asian päätellyt. Tosin asian outous pani minut hieman hätkähtämään. Olla kuin valvetodellisuudessa moisten kykyjen kanssa. Sitten lähdin kävelemään. Olisin toki voinut lentääkin, mutta kun voi tehdä mitä vaan, on vaikea keksiä mitä kaikkea sitä voi tehdä toisin.

Kiipesin hiekkakuopan keskellä olevalle harjanteelle ihailemaan maisemaa ja nähdäkseni ympärilleni. Olisi löydettävä jokin paikka kaikkeen pystymiselle. Siinä seisoessani paikalle saapui ystäväni Miika. Tervehdimme toisiamme. Sanoin hänelle "arvaa mitä?" Hän vastasi ettei ollut harmainta aavistusta mitä minulla oli mielessä. Myönsin mielessäni kysymykseni järjettömyyden ja sanoin hänelle olevamme unessa. Hän katsoi minuun kuin olisin ollut hullu ja naurahti.

"Joojoo. Niin varmaan." "Eiku ihan tosi" sanoin. "todistan sen sulle".

Menin läheisen työmaakopin viereen ja tyytyväisenä hymyillen painoin koko kämmeneni seinästä läpi.

"Mitäs nyt sanot?" sanoin "Uskotko?"

Kaverini uskoi, sillä hänellä ei nähtävästi ollut vaihtoehtoja. Keskustelimme hetken maailmasta, joka oli meille molemmille uusi. Ajattelimme myös mahdollisuutta käydä siinä maailmassa joka yö. Koskaan ei tarvitsisi nukkua. Sovimme myös, että tulisimme samalle paikalle joskus uudestaan.

Silloin alkoi kuulua moottorien jylinää. Kuopan ohi menevää tietä lähestyi moottoripyöräjengi. Kaverini kalpeni kauhusta ja moottoripyörien ajaessa harjanteelle keksin meille pelastuksen. Loihdin eteemme auton. Sellaisen valkoisen jenkkilaivan. Yhdessä ryntäsimme autoon. Starttasin auton, muistutin kaverilleni että mitään hänelle ei kävisi jos hän uskoisi lujasti haavoittumattomuuteensa. Sitten ajoin hiekkakuopan reunalta alas.

Hurjan pakorallin jälkeen olimme päässet tielle. Ajoimme tietä eteenpäin ja maisema alkoi olla metsäisempi. Pääsimme lopulta metsän keskellä olevan valkoisen tiilitalon pihaan. Menimme koputtamaan oveen ja meidät päästettiin sisään. Talossa oli bileet. Sitten alkoi mustua ja tajusin olevani menossa syvemmän unen vaiheeseen. Pingotin tahtoni äärimmilleen ja palasin takaisin REM-uneen ja bileet saivat jatkua. Epäilin kuitenkin mahdollisuuteni ympäristön hallitsemiseen heikentyneen ja päätin kokeilla vanhaa ja hyväksi koettua käsi esineen läpi -temppua. Sain käteni siivouskaapin oven läpi, mutta kun vedin sen takaisin ulos, ovi oli jäänyt siitä kohtaa muodottomaksi mömmöksi. Sitten mustui taas ja taistelin itseni useaan kertaan takaisin, mutta lopulta tahtoni ei riittänyt pitämään minua poissa syvästä unesta ja palasin mustuuteen.

Aamulla heräsin muistaen hyvin kirkkaasti yön tapahtumat. Soitin kaverilleni, mutta hän ei muistanut edellisestä yöstä yhtään unta. Sen verran outo oli tuo uni, että kaikki mahdollisuudet oli punnittava."

--REMdreamer


UNI JA SEN TULKINTAVAIHTOEHTOJA

:

"Uni

Asun opiskelija-asuntolassa. Asuntola on rakenteeltaan pitkänomainen, rivitalon mallinen ja sijaitsee rantahietikolla meren vieressä. On päivä, aurinko paistaa, ja rannalle vyöryy vaahtopäisiä aaltoja. Ilmasto on kuin Välimerellä. Olen isohkossa huoneessa neljän kurssikaverin kanssa. He kaikki ovat kahdeksannella tai yhdeksännellä kuulla raskaana. "Minä en tahtoisi lasta tähän aikaan elämässä", sanon. Yksi ystävistäni alkaa itkeä ja sanoo, ettei se ole hänelläkään suunniteltua, mutta niin vain kävi eikä hän halunnut aborttia. Ajattelen olevani idiootti, kun sanon jotain niin ajattelematonta. Lähden omaan huoneeseeni, joka sijaitsee samassa kohdassa kuin kotiluokkani ala-asteella.

Matkalla huoneeseen tapaan pari ystävääni, joiden kanssa sovin tapaavani myöhemmin uudestaan. Menen huoneeseeni, joka on pieni, mutta yksityinen; useimmat asuntolan huoneet ovat kahdelle tai useammalle asukkaalle. Alan kasata tavaroita. Yhtäkkiä olen junassa matkalla Tallinnaan poikaystäväni kanssa. On talvi ja ulkona on lunta, ei paljon, mutta maa on juuri ja juuri valkoinen. Juna pysähtyy keskelle metsää ja miesääni huutaa:"Tämä on viimeinen mahdollisuus jäädä pois, jos vielä haluaa olla vapaaehtoinen!" Kasaan tavarani poikaystäväni kanssa ja hyppäämme ulos junasta. Minulla on ruskea rinkka selässä, mutta kaikki muut matkatavarani leviävät lumiselle pientareelle. Alan poimia niitä. Menen radan viereen pientareen toiselle, metsäiselle puolelle ja maastoudun puiden alle. On pimeää. Vieressäni on toinenkin sotilas makaamassa vatsallaan. Minulla on reppu yhä selässä ja rynnäkkökivääri hihnan varassa roikkumassa kaulan ja toisen käden ympäri. Katson ylös tumman metsän ja mustan maan rajaan. Kymmeniä palopommeja sataa alas. Katson pommien aiheuttamia valojuovia ja ajattelen: "onpa kaunista, harmi vain, että ne voivat tappaa meidät kaikki." Suojaudun käsieni alle.

Freud jyrisee

Unien tulkinta ei tarjoa selityksiä yksittäisille sanoille unessa, vaan korostaa unen tunnelmaa ja tiettyjen teemojen merkitystä. Ensimmäiseksi unessa pistää silmään raskauden pelko. Kun tähän yhdistetään myöhemmin unessa esiintyvä junamatka, joka kuvaa Freudin mukaan usein vaikeaa siirtymistä masturboinnista heteroseksuaaliseen yhdyntään, avautuu mielenkiintoisia tulkintoja. Raskauden pelko saattaa kuvata uuden tilanteen luomaa uhkaa. Tällöin raskaaksi tullut ystävä tarjoaisi mahdollisuuden käsitellä tätä uutta tilannetta ulkopuolisena tarkkailijana. Toinen esiin nouseva teema on sota. Freud mainitsee tällaisten ahdistusunien usein kumpuavan sisäelimien häiriöistä.Koska unipossumme on kuitenkin tiettävästi terve, joudumme hakemaan toisen tulkinnan. Matkalle lähtö on luontevimpia ja tavallisimpia kuoleman symboleja; viimeisen mahdollisuuden tarjoaminen junasta hyppäämiseen ennen määräasemaa voisi kuvata tilaisuutta elämän riuhtaisemiseen pois kohtalon otteesta. Tämä liittyisi unessa ilmenevään itsenäistymisteemaan. Kamppailu itsenäisyydestä päätyy orgastiseen palopommitukseen, joka kuvataan kauniina, mutta kuolemanvaarallisena. Kaulan ympärillä kannettu ase selittyisi näin fallossymbolina. Unen päättää suojautuminen omien käsien alle; konkreettiseen elämän ottamiseen omiin käsiin.

Unikirja kertoo

Freudin opastuksella tehty tulkinta vaikuttaa perin raskaalta, joten annetaanpa Maunosen kumppaneineen yrittää. Unien selitykset löytyvät kirjoista aakkosjärjestyksessä, joten tulkinta on helppoa. Unen alussa esiintyy meri, jonka rannalle vyöryy vaahtopäisiä aaltoja. Meri kuvaa tässä alitajuntaa, vaahto turhia lupauksia ja ranta merkittävää valintaa, joka aiheuttaa tuskaa. Alitajunta yrittää siis maalata turhan ruusuisen kuvan edessä olevan vaikean valinnan pohjaksi. Uni raskaudesta on nuorelle hyvä enne, mutta vanhemmille se tietää harmia juopoista. Opiskelijalle luultavasti molempia. Koulun kummittelu medisiinarin unissa ei selityksen valossa juuri ihmetytä, sillä se viittaa loputtomaan opiskeluun. Talvinen maisema kuvaa yksinäisyyttä ja hiljaista elämänvaihetta, joka luultavasti vietetään tenttikirjojen ääressä. Unessa esiintyvä sotajoukko ennustaa sääskien, hyttysten ja mäkäräisten hyökkäystä tulevana kesänä. Sotilaana oleminen kuvaa työolosuhteiden heikkenemistä, mikä sopii kuvaan mäkärät huomioiden. Lopun pommitus kuvaa, kuten odottaa sopii, laukeamista. Tästä Freud ja Suuri unikirja ovat yhtä mieltä, mutta kyse ei välttämättä ole seksuaalisesta laukeamisesta. Luontevin tulkinta lienee hermojen laukeaminen itikoiden kynsissä. Veikeä, mutta varsin sekava tulkinta, jonka kantavaksi teemaksi nousee hyönteisten invaasio. Selittämisen makuun päästyämme emme malta lopettaa:

Inkus-markaalinen tulkinta

Opiskelija-asuntolassa asuminen viittaa haluun palata Äiti-Medioman syliin koleasta vuokrakaksiosta ja meren läheisyys kertoo viehtymyksestä kalaan ja kaviaariin välimerellisen ilmaston ilmaistessa vesisängyn termostaatin jumittuneen asentoon 40 C. Kurssikaverien raskaus kanavoi gaussinkäyrään pakotetun arvostelun aiheuttamaa ahdistusta ja ratkaisuna tarjottu abortti, opiskelun lopettaminen, torjutaan alitajuisesti tabuna. Itsensä kokeminen idiootiksi on normaali kandioireyhtymä, joka pahenee opiskelun edetessä. Oman huoneen yhdistäminen kouluaikaiseen kotiluokkaan viittaa urautumiseen ja kertoo salaisesta oidipuskompleksista opettajaan. Ystävien tapaamisen Iykkääminen on medisiinareille lajityypillistä käyttäytymistä, joten se tulee tässä yhtedessä sivuuttaa. Unen puolivälissä alkava matka Tallinnaan kertoo peitetyistä kolonialistisista pyrkimyksistä, halusta samaistua maligniin kasvaimeen ja invasoida vieraita kudoksia. Talvi seuraa siipan taipumuksesta sosialisoida peitto omaan yksityiseen käyttöönsä ja tietää flunssaa. Junasta hyppääminen vapaaehtoisena viime hetkellä ja joutuminen ameijaan ennustaa naisten asepalveluksen muuttumista pakolliseksi lähitulevaisuudessa. Kutsuntakortti tulee - Oletko valmis? Rynnäkkökivääri kaulassa kertoo animistisesta suhtautumisesta koneisiin ja ennustaa taipumusta potkia kopiokoneita. Lopun palopommitus on muistuma uudenvuoden vastaanotosta ensirakkauden herkkänä vuonna 1984."

--Edellisen tekstin ovat kirjoittaneet Markus Leskinen ja Inka Arkilahti. Löysin sen internetistä.


SÄHKÖPOSTITUTKIMUKSEN TULOKSIA:

Tutkimukseeni osallistui seitsemän 15-28 vuotiasta naispuolista henkilöä ja 18 14-32 vuotiasta miespuolista henkilöä. Laitan vastaukset taulukkoon.

Ikä Sukupuoli Näkeekö samoja unia Onko selvittänyt uniaan Kertooko unistaan Muistaako unet aamulla
14 mies ei ei ei joskus
14 mies haamuista näkee unta usein kyllä kaikille viikossa 1-2 unta
15 mies ei näe ei ole selvittänyt ei kerro ei muista
15 poika kyllä kyllä jos on kertomisen arvosia ei kovin usein
15 mies ei ei joskus kyllä
15 nainen 2-3 kertaa pitkin väliajoin kyllä monesti ei joskus
15 (kohta 16) nainen harvoin joskus jos unessa on jotain erikoista yleensä jotain kohtia, ei koskaan koko unta
16 tyttö kyllä painajaista ei aina kun muistaa joskus
16 tyttö kyllä harvoin joskus ei
16 tyttö - joskus välillä ainakin yhden
16 mies ei ei harvoin ei
16 mies ei usein kyllä kyllä lähes aina
17 mies ennen, ei enää joskus kyllä yhden unen (viimeisen)
19 mies kyllä ei kyllä kirjekavereille ei juuri
19 mies painajainen on usein sama kyllä joskus kyllä
19 mies ei näe - jos on jotain kerrottavaa ei hirveän usein
21 poika pienenä ei usko unien tulkitsemiseen jos on jotain hassua tai erikoista yleensä
21 mies ei usein kyllä kertoo pari kertaa viikossa
23 mies ei koskaan joskus huomaamattaan ei koskaan muutaman kerran kuussa
24 mies samantyyppisiä joskus vähän joskus ei kovin usein
25 nainen harvoin kyllä kyllä yleensä
25 mies ei ei, mutta kiinnostaisi kyllä joskus
25 mies pienempänä kyllä joskus ei enää niin hyvinkuin ennen
28 nainen ei usein nuoruudessa kyllä yleensä jos on herännyt kesken unen
32 mies ei tiedä kyllä kyllä jos muistaa yhden tai kaksi unta vuodessa