JPYJ114- Katsumi Kitabori, 736 Kuroya Chichibu-shi, JP-368 Siatama- ken, JAPAN. A:14f L:e H:32 48, playing guitar, softball 68m FI

JPYJ117- Naoko Wakukawa, 54-2 Kawara-machi, Toyohashi-shi, JP-440 Aichi, JAPAN. A:16f L:e H:68m FI

JPYJ118- Miho Doshida, Yamate-cho 140, Nakanu, Yokohama city, JP-231 Kanagawa-ken, JAPAN. A:16f L:e H:30 48 68 (m 17-18)

JPYJ119- Tomiko Koben, 140 Yamate cho, Nakaku, Yokohama-shi, JP-231 Kanagawa-ken, JAPAN. A:16f L:e H:32 42 48 68

JPYJ126- Yuko Ishikawa, 327-5 Shimogouchi, Itsukaichi-cho, Saeki-ku, Hiroshima-shi, JP-73151 Hioshima-ken, JAPAN. A:14f L:e H:4 68f FI

JPYJ128- Naoko Yamanaka, 226 Ovadera Sakai-shi, JP-593 Osaka-hu, JAPAN. A:16f L:e H:68

JPYJ136- Chizuru Satou, 9 Shinmachi Aza Wakuya-cho, Tooda-gun, JP- 98701 Miyagi-ken, JAPAN. A:15f L:e H:68f FI

JPYJ171- Tahara Yuki, 4-32-11 Umeda, Adachi-ku, JP-1234 Tokyo, JAPAN. A:19f L:e H:27 30 studying China 68

JPYJ173- Yuko Kawamura, 193-2 Nakazawa Kamiarisu, Sumita-cho, Kesen- gun, JP-02925 Iwate, JAPAN. A:18f L:e H:4 68f FI

JPYJ174- Junko Sakuma,13-9-1006 Ohyama Kanaicho, Itabashi-ku, JP-173 Tokyo, JAPAN. A:17f L:e H:68 FI

JPYJ179- Tsugumi Nakamura, 16-2-10 Higashi Kita-31, Higashi-ku, Sapporo-cho, JP-065 Hokkaido, JAPAN. A:15f L:e H:68

JPYJ20- Emi Oyama, 16 Shimeno-machi, Minamiku, JP-920 Kanazawashi, JAPAN. A:13f L:e H:68 FI

JPYJ21- Atsuko Hotta, 698 Hamabun Imazu-cho, Takashima-gun, JP-56016 Shiga-ken, JAPAN. A:12f L:e H:68

JPYJ221- Setsuko Choya, 1172-1 Ashitugichou, tatebayashi-shi, JP-374 Gunma-ken, JAPAN. A:13f L:e H:68f FI

JPYJ232- Sayaka Kobayashi, 200-22 Dofukuji, Tadotsu-cho, Nakatado-gun, JP-764 Kagawa-ken, JAPAN. A:15f L:e H:27 32 68

JPYJ248- Ikuko Shibaya, 249 Nakawakura, Matsudo-shi, JP-270 Chiba-ken, JAPAN. A:16f L:e H:68

JPYJ250- Tomoe Satro, 10 Kawada Aza Kusnitsukuri, Hagiwara-cho, Ichinomiya-shi, JP-49193 Aichi-ken, JAPAN. A:15f L:e H:48 68 shopping

JPYJ251- Mie Yoshida, 60 Tsuwami Oyama-machi, Kaminiigawa-gun, JP- 93013 Toyama-ken, JAPAN. A:15f L:e H:4 68f FI

JPYJ253- Tomoko Masakuni, 1-1-9 Kannondai Saeki-ku, Hiroshima-shi, JP- 73151 Hiroshima-ken, JAPAN. A:13f L:e H:68f FI

JPYJ255- Junko Hirano, 196-4 Kitatoyama, Komaki-shi, JP-485 Aichi, JAPAN. A:16f L:e H:4 68m FI

JPYJ256- Michiko Sasaki, 17-11-3 Tsugaruishi, Miyako-shi, Iwate, JAPAN. A:?f L:e H:20 21, taking pictures, walking 68 FI

JPYJ282- Rie Fukaya, 642-2 Mawatari, Hitachinaka-shi, JP-312 Idaraki- ken, JPANA. A:12f L:e H:4 68f FI

JPYJ298- Mikako Akamatsu, 73-5 Ikushima-cho, Takamatsu-shui, JP-761 Kagwa-ken, JAPAN. A:18f L:e H:48 68 FI, playing the vilin, study biology (watching creature)

JPYJ315- Ayako Inoue, 6-6-26 Inari Soka-chi, JP340 Saitama-ken, JAPAN. A:17 L:e H:48 Take That, collecting Disney goods, 68 FI

JPYJ34- Masami Ihashi, 1628-1 Nonoi, Torie-shi, JP-302 Ibaraki-ken, JAPAN. A:17f L:e H:68 (f m 17-20)

JPYJ35- Yukari Tanaka, 45 Hoyobara, Chiyoda.cyo, Yamagata-gun, JP- 73115 Hiroshima-ken, JAPAN. A:16f L:e H:4 68f FI

JPYJ36- Naoko Kitamura, 1-12-12 Tamagawa Ota-ku, JP146 Tokyo, JAPAN. A:18f L:e H:4 68f FI

JPYJ39- Izumi Mogi, 3592 Soja Soja-machi, Maebashi-shi, JP-371 Gunma, JAPAN. A:19f L:e H:49 68, playing the piano

JPYJ49- Michie Hosoda, 134-4 Nakagiri Matsukijima, Isshiki-cho Hazugun, JP-44404 ASichi, JAPAN. A:15f L:e H:4 26 48 58 68 FI

JPYJ62- Yoshilo Aikawa, 1-29-3 Iriya Taito-ku, JP-110 Tokyo, JAPAN. A:16f L:e H:27 48 68f FI

JPYJ82- Miyako Kujime, 1452-8 Takamatsu-cho, Takamatsu-shi, JP-76101 Kagawa-ken, JAPAN. A:16f L:e H:4 68 (f about 60 years old FI)

JPYJ93- Kayo Nojima, 6-15-16 Hanahata, Adachi-ku, JP-121 Tokyo, JAPAN. A:20f L:e H:30 68 FI

JPYK1- Sherry Imahata, 2-15-16 Chuoh, Yukuhashi city, JP-824 Fukuoka, JAPAN. A:17f L:e H:68 73

JPYK112- Mikako Koizumi, 98-29 Suenaga-cho, Date-shi, JP-052 Hokkaido, JAPAN. A:15f L:e H:34 58 58 FI

JPYK128- Kumiko Nishijima, Dai 2 Nakano Haitsu 601, 8-4-2 Arae; Sawara-ku, Fukuoka-shi, JP-814 Fukuoka; JAPAN. A:19f L:e H:68 (f m 23 FI)

JPYK129- Shihomi Tsukamoto, Kitab 6 Nishi 45, Aza Shikaribetsu, Otofuke-cho Katou-gun, JP-08001 Hokkaido; JAPAN. A:16f L:e H:13 26 30 68

JPYK130- Sachiyo Sadakane, Asa kita-ku, Hiroshima-shi, JP-73917 Hiroshima-ken, JAPAN. A:15f L:e H:4 68 FI

JPYK148- Sakura Hara, 136-1 Goshogadani Chuoku, Fukuoka-city, JP-810 Fukuoka, JAPAN. A:17f L:e H:4 68m FI

JPYK149- Miho Kondo, 1-16-22 Shibanakada, Kawaguchi-shi, JP-333 Saitama, JAPAN. A:18f L:e H:30 68 FI

JPYK170- Mami Nakayama, 8-501 Kamiida-Danchi, 1331 Kamiida-ch; Izumi- ku, JP-245 Yokohama, JAPAN. A:16f L:e H:4 27 48 53 58 68 (f m 13-18 FI)

JPYK172- Kuniko Nishio, 9-11-102 Uozakiminami-cho 5 chome, Higashonada-ku, Kobe-shi, JP-658 Hyogo; JAPAN. A:19f L:e H:27 68m FI

JPYK173- Yuko Shomokoube, 3-3-10 Asada Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, JP- 210 Kanagawa-ken, JAPAN. A:22f L:e H:68f FI

JPYK174- Ai Nukazawa, 28 Aramachi, Motomiya-machi; Adachi-gun, JP- 96911 Fukushima, JAPAN. A:16f L:e H:27 30 48 50 51 shopping 68 FI

JPYK185- Miyuki Saitoh, 72 Kagami; Kagamino-cho, Tomata-gun, JP-70803 Okayama, JAPAN. A:22f L:e H:68f FI

JPYK186- Yumiko Suizu, 1410 Romanesuku Hakataekimae, 4-33-7 Hakataekimae, Hakataku Fukuokashi, JP-812 Fukuokaken; JAPAN. A:20f L:e H:26 42 48, flower arrangements, playing the piano, 68 FI

JPYK187- Etsuko Hiramine, 7-9-31 Oizumi Gakuen-cho, Nerima-ku, JP-178 Tokyo, JAPAN. A:14f L:e H:48 68, playing the flute, karaoka

JPYK20- Yuko Matsumoto, 6-301 Kenei Jutaku 25 Miyaura, Kajigaishiki Nishiharu-sho, Nishikasugai-gun, JP-481 Aichi-ken; JAPAN. A:16f L:e H:68f FI

JPYK22- Sachiko Kobayashi, 62 Hirahata Ura Tahara-cho, Atsumi-gun, JP- 44134 Aichi, JAPAN. A:16f L:e H:4 68m FI

JPYK220- Satomi Suzuki, Funakoshiso 5-107, Kita Koyama-cho, Tottori- shi, JP-680 Tottori; JAPAN. A:20f L:e H:68f FI

JPYK23- Yukari Haruta, 1-4-3 Mikuriya-naka, Higashiosaka-shi, JP-577 Osaka, JAPAN. A:16f L:e H:4 42 48 68 FI

JPYK24- Yukiyo Yokoyama, 7-5-5 Minaminaruse, Machida-shi, JP-194 Tokyo, JAPAN. A:19f L:e H:68f FI

JPYK25- Mai Nakamura, 326 Nakada-cho, Hamamatsu-shi, JP-435 Shizuoka- ken, JAPAN. A:15f L:e H:4 68f FI

JPYK26- Mayumi Obata, 735 Minamisuna 2-3-2, Koto-ku, JP-136 Tokyo, JAPAN. A:15f L:e H:68 (f m 12-15 FI)

JPYK286- Kaeko Ishii, 1-3-1 Mirokuji, Fujisawa-shi, JP-251 Kanagawa- ken, JAPAN. A:15f L:e H:watching F1 on tv, 68 FI

JPYK287- Ai Matsumoto, 1216-2 Maeda City; Ohzawa, Ebino City, JP-88943 Miyazaki, JAPAN. A:17f L:e H:30 48 49 53 68

JPYK301- Mutsuko Hasegawa, 1147-1 Hozumi Sakai-machi, Sawa-gun, JP- 37001 Gunma, JAPAN. A:16f L:e H:32 48 68f FI

JPYK311- Yukiko Someya, 1535-26 Hiranuma Yoshikawa-machi, Kitakatsushika-gun, JP-342 Saitama, JAPAN. A:17f L:e H: 15 30 48 68 FI

JPYK335- Miyuki Harada, 2-3-2-305 Takakura-dai, Sakai-shi, JP-59001 Osaka, JAPAN. A:17f L:e H:27 30 48 68f FI, Helsinki

JPYK339- Kanako Nagano, 32-12 Yakushi Shinchi Chita-shi, JP-478 Aichi- ken, JAPAN. A:17f L:e H:4 68f FI

JPYK340- Chikage Araki, 4-1-7 Akatsukidai, Yokkaichi-shi, JP-513 Mie, JAPAN. A:19f L:e H:15 32 48 68 (f m 15-20 FI)

JPYK341- Satomi Ishiyama, 5-13 Turusawa-cho Chuo-ku, Ciba-shi, JP-260 Chiba, JAPAN. A:18f L:e H:68 FI

JPYK35- Suzuko Nakajima, 3-9-25 Yonokawa, JP-042 Hakodate Hokkaido, JAPAN. A:15f L:e H:15 32 48 49 68 73

JPYK359- Kumiko Ishiyama, 80-311 Mizonobe-danchi ko 301, Higashina 3- chome, Matsuyama-shi, JP-790 Ehime; JAPAN. A:16f L:e H:27 30 32 49 53 55 58 64 76

JPYK4- Ai Kawahara, 4-3-1 Taderahigashi, Hijemi City, JP-670 Hyogo, JAPAN. L:e H:68 (m 20)

JPYL124- Akiko Buyo, 2870 Isonokami Osafune-cho, Oku-gun, JP-70142 Okayama-ken, JAPAN. A:15f L:e H:68 FI

JPYL181- Tomoko Sekine, 4-1-13 Ougidai, JP-358 Iruma Saitama, JAPAN. A17f L:e H:68 FI

JPYL182- Saori Maki, 21-505 Kanayamadanti jonanku, Fukuokasi, JP-81401 Fukuoka-ken, JAPAN. A:12f L:e H:30 48 68 FI

JPYL184- Ikue Komatsubara, 1-26-11 Machiya, Arakawa-ku, JP-116 Tokyo, JAPAN. A:14f L:e H:30 48 50 68 FI

JPYL2- Saori Taniguchi, 315-156 Nuta higashi-machi, Mihara-shi, JP- 72301 Hiroshima-ken, JAPAN. A:14f L:e H:26 45 48 shopping 68

JPYL215- Rika Honda, 2660 Michikura Ipponmaksu-cho, Minamiuwa-gun, JP- 79844 Ehime, JAPAN. A:14f L:e H:4 68f FI

JPYL255- Fumi Shinkai, 1-1-34 Takatori Sawara-ku, JP-814 Fukuoka, JAPAN. A:16f L:e H:4 68f FI

JPYL268- Megumi Sugisaka, Saidosho Kawara-muchi, Tagawa-gun, JP-82214 Fukuoka-ken, JAPAN. A:17f L:e H:68 FI

JPYL277- Mariko Nakagawa, 208; 32-3 Sugaogaoka, Miyamae-ku; Kawasaki- shi, JP-216 Kanagawa-ken, JAPAN. A:22f L:e H:27 30 48 shopping 68 (m f, over 50)

JPYL31- Nao Kasatani, 28-30 Nakasayama Awatabe, Imadate-cho Imadate- gun, JP-91502 Fukui, JAPAN. A:19f L:e H:68 (f m 20-23 Europe)

JPYL52- Kanae Mimg, 3-25-20 Shodo Sakae-ku, Yokohama-shi, JP-247 Kanagawa, JAPAN. A:16f L:e H:27 34 48 68 FI

JPYL69- Mayumi Iijima, 2-6-25-102 Uchino, Inzai-cho Inba-gun, JP-27013 Chiba, JAPAN. A:17f L:e H:30 48 68 FI

JPYL80- Emiko Yamada, 543-5 Kamikato Showa-cho, Nakakoma-gun, JP-40938 Yamanashi, JAPAN. A:18f L:e H:68 FI

JPYL81- Miki Kamigahara, 3142-5 Miyanomaki, Yamaguchi-shi, JP-753 Yamaguchi-ken, JAPAN. A:13f L:e H:68

JPYM103- Keiko Takiyama, 208-2 Aza-sakae Iwanai-cho, Iwanai-gun, JP- 045 Hokkaido, JAPAN. A:15f L:e H:68f

JPYM112- Sayaka Nagase, 841-2 Higashimatsunoki Makimura, Higashikubikigun, JP-94306 Niigata, JAPAN. A:15f L:e H:4 68 FI

JPYM113- Ayuko Tomioka, 138 Aza Yoshida Kami-Uguisuno, Nakasen-machi Senboku-gun, JP-01402 Akita, JAPAN. A:16f L:e h:4 68f FI

JPYM117- Akiko Shirai, 929 Iwamurada; Saku-shi, JP-385 Nagano-ken, JAPAN. A:14f L:e H:32 48 68 74

JPYM118- Yukari Hori, 1 Daiichimizogami-so 6592, Wada-cho Mihara-shi, JP-723 Hiroshima, JAPAN. A:21f L:e H:48 68 FI

JPYM122- Natsumi Kusunoki, 2-4-1-502 Nasahara, Takatsuki-shi, JP-56911 Osaka-fu, JAPAN. A:14f L:e H:27 48 68 FI

JPYM149- Hiroko Otaki, 499-19 Ezaki, Okayama-shi, JP-702 Okayama, JAPAN. A:17f L:e H:15 27 30 32 48 68 (f m 14-24)

JPYM163- Minako Arimoto, 3-1-22 Nishimaiko Tarumi-ku, JP-655 Kobe Hyogo, JAPAN. A:16f L:e H:4 68 FI 73

JPYM164- Chie Hamada, 3518 Ukishima Sakuragawa-mura, Inashiki-gun, JP- 30006 Ibaraki-ken, JAPAN. A:16f L:e H:4 68f FI

JPYM167- Mayumi Kohno, 289-1 Koretake Kinashi-cho, Takamatsu-chi, JP- 761 Kagawa, JAPAN. A:15f L:e H:4 68f FI

JPYM168- Chisato Hanin, 2-2-D5-30 Izumi-cho Hiroshima-cho, Sapporo- gun, JP-06111 Hokkaido, JAPAN. A:15f L:e H:68f FI

JPYM18- Harumi Nakamura, 438 Tsunawaki; Shonai-machi, Kaho-gun, JP- 82001 Fukuoka, JAPAN. A:14f L:e H:68f FI

JPYM209- Yumie Abe, 6-9-8 Hon-cho, Sanjo-shi, JP-955 Niigata, JAPAN. A:19f L:e H:4 68f FI

JPYM210- Yuko Natui, 4-555 Komatsu-cho Shijyo, Sagaru Hanami, Gion Higashiyama-ku; Kyoto-shi, JP-605 Kyoto; JAPAN. A:14f L:e H:68 73

JPYM22- Kanako Ingawa, 445 Higashitatenuma, Kaminokawa-machi, Kawachi- gu, JP-32906 Tochigi; JAPAN. A:16f L:e H:68 73

JPYM231- Seiko Takahashi, 10-5 Hasamagaoka 2 chome, Sanda-shi, JP- 66913 Hyogo-ken, JAPAN. A:16f L:e H:48 68f FI shopping

JPYM233- Yoko Oikawa, 267-7 Takayashiki, Mitsusawa-city, JP-023 Iwate, JAPAN. A:13f L:e H:20, animals, 68 FI

JPYM235- Hiromi Honda, 10 Yashikishita, Moriai-aza; Fukushima-shi, JP- 960 Fukushima-ken, JAPAN. A:14f L:e H:27 49 68 FI, ballet

JPYM40- Yuki Nakasone, 3-81-1 Naka-dori Tsurumi-ku, Yokohama-shi, JP- 230 Kanagawa-ken, JAPAN. L:e H:68 (f m 16-20 FI)

JPYM42- Marie Higuchi, 52-3 Aoki; Aoki-mura, Chiisagata-gun, JP-38616 Nagano-ken, JAPAN. A:15f L:e H:68 (m 13-14)

JPYM45- Tsuyuko Koori, 2-2-1-707 Torikainono, Settsu-shi, JP-566 Osaka-fu, JAPAN. A:16f L:e H:4 68 FI

JPYM46- Yuki Sato, 284-2 Fukuda Fukusaki-cho, Kanzaki-gun, JP-67922 Hyogo-ken, JAPAN. A:14f L:e H:30 48 68 73

JPYM63- Mariko Misumi, 1-16-20 Shirogane, Sakura-shi, JP-285 Chiba, JAPAN. A:13f L:e H:27 31 32 34 40, shopping, 68f 73

JPZA1- Sachiko Hatakeyama, 53 Tannaishita Aza Saruma, Odate-shi, JP- 01856 Akita-ken, JAPAN. A:18f L:e H:68f FI

JPZA10- Rie Shisjii, 528-1 Washizu, Kosai-shi, JP-43104 Shizuoka-ken, JAPAN. A:17f L:e H:68 FI

JPZA100- Nanae Okita, 2-11 Itabithu-machi, Kokurakita-ku, Kitakyusyuhi, JP-803 Fukuoka; JAPAN. L:e H:68 FI

JPZA107- Yoko Iwasaki, 266 Kanza, Shimada-shi, JP-4227 Shizuoka-ken, JAPAN. A:17f L:e H:30 32 48 68 FI

JPZA13- Airi Takashima, 9-16 Nakano-machi Tadotsu-cho, Nakatado-gun, JP-764 Kagawa-ken, JAPAN. A:14f L:e H:32 48 49 68 (f m 13-16 FI)

JPZA14- Nana Kumagai, 1-2-13-205 Chuo Wakoushi, JP-35101 Saitama, JAPAN. A:18f L:e H:4 68f FI

JPZA147- Yumi Kiyohara, 496-1 Oaza Kunawa, Bungotakada-shi, JP-87906 Oita-ken, JAPAN. A:14f L:e H:48 68 shopping

JPZA148- Kyoko Inoue, 34-22 Ohki Kitano-machi Mii-gun, JP-83011 Fukuoka-ken, JAPAN. A:17f L:e H:4 68f

JPZA150- Chiharu Hirakawa, 1-19-2 Shimomaruko Ota-ku, JP-146 Tokyo, JAPAN. A:15f L:e H:4 68m FI

JPZA16- Mariko Hanzawa, 609-4 Sadamoto, Kimitsu-shi, JP-29911 Chiba- ken, JAPAN. A:14f L:e H:32 68 FI

JPZA169- Natsuko Sasaki, 20 Yagami Omonogawa-machi, Hiraka-gun, JP- 01302 Akita, JAPAN. A:17f L:e H:4 68f FI

JPZA170- Tazuko Kawasaki, 98 Udamori Wakayama-shi, JP-64963 Wakayama, JAPAN. A:17f L:e H:4 68f FI

JPZA174- Satori Kawabe, 9-66 Koganegaoka, Nagaoka kyo-shi, JP-617 Kyoto, JAPAN. A:14f L:e H:68 (f 13-16 FI)

JPZA175- Yukiko Aketa, 15-5 Higashiyama Okukaiingi, Nagaoka kyoshi, JP-617 Kyoto, JAPAN. A:14f L:e H:27 31 48 68 (m 13-16 FI)

JPZA18- Hiromi Hara, 3450-1 Hirose, Yamaga; Hayami, JP-87913 Oita, JAPAN. A:15f L:e H:4 68f FI

JPZA19- Hiroko Yamasaki, 3-3-54 Minamihiyoshi-cho, Imabari-shi, JP-794 Ehime-ken, JAPAN. A:16f L:e H:4 68f FI

JPZA195- Mika Usui, 332-3 Shikinejima, JP-10005 Tokyoto, JAPAN. A:14f L:e H:4 48 68 FI

JPZA196- Noriko Idenawa, 14-1-3 Yachiyodai-kita, Yachiyo-shi, JP-276 Chiba, JAPAN. A:19f L:e H:40 48 scuba diving 68 (f m 18-25 FI)

JPZA197- Eri Sakamoto, 2-3 Minami Nakasuzurah, Otofuke-cho, Koto-gun Hokkaido, JAPAN. A:13f L:e H:4 68 FI

JPZA20- Kyoko Takeda, 35-1 Nishimachi, Hikisho Sakaishi, JP-591 Osaka, JAPAN. A:15f L:e H:32 42 48 50 68f

JPZA232- Ako Saito, 702-1 Komaki-cho, Yokkaichi-shi, JP-51012 Mie-ken, JAPAN. A:17f L:e H:4 68f FI

JPZA253- Aoi Morishita, 4-5-1-103 Nishishinbayashi-cho, Ooe; Nishikyo- ku, Kyoto-ti; JP-61011 Kyoto, JAPAN. A:17f L:e H:68 (f m 15-20 FI)

JPZA254- Kiyomi Samura, 295 Kamiokinosu Nagasu-machi, Tamana-gun, JP- 86901 Kumamoto, JAPAN. A:16f L:e H:4 48 shopping 68

JPZA256- Yoko Matsumoto, 501-309 Nakanoya, Minori-machi, Higashi- iharaki-gun, JP-31901 Ibaraki-ken; JAPAN. A:18f L:e H:4 68 (f m 15-18 FI)

JPZA259- Aya Yamaji, 3-1-15-401 Ojima Koto-ku, JP-136 Tokyo, JAPAN. A:12f, 157/42 L:e H:68f

JPZA295- Yuka Okane, 244-2 Sakaedani, Wakayama-shi, JP-640 Wakayama- ken, JAPAN. A:16f L:e H:4 68f FI

JPZA297- Michiyo Nakano, 2-7-3 Kouno-cho Sakai-shi, JP-593 Osaka-hu, JAPAN. A:19f L:e H:68 FI

JPZA298- Kaori Toshine, 1-7-29 Homen Naka, Matsuyama-shi, JP-790 Ehime, JAPAN. A:15f L:e H:68

JPZA299- Hiromi Yamamoto, 1-3-18 Mikumari Fuchu-cho, Aki-gen, JP-735 Hiroshima, JAPAN. A:17f L:e H:31 48, drawing comics, 68 FI

JPZA300- Noriko Kobayashi, 203 Makuhari-cho Hanamigawa-ku, Chiba-shi, JP-2262 Chiba-ken, JAPAN. A:20f L:e H:68 FI

JPZA302- Chiharu Mori, 1-8-11 Nakamura, Soma-shi, JP-976 Fukushima- ken, JAPAN. A:17f L:e H:27 48 calligraphy 68 FI

JPZA323- Shino Isawa, 39 Aza-tengin Tamanoki, Furukawa-shi, JP-98961 Miyagi-ken, JAPAN. A:16f L:e H:4 68f FI

JPZA5- Yuka Serizawa, 96-1 Ganyudo Higashi, Numazu city, JP-410 Shizuoka, JAPAN. A:13f L:e H:68f FI

JPZA51- Tomoko Matsuda, 3-7-3 Kamikumamoto, Kumamoto-shi, JP-860 Kumamoto, JAPAN. A:14f L:e H:68f FI

JPZA94- Tomoe Doi, E-3 Kobayashi terrace house, 5-13-18 Igusa Suginami-ku, JP-167 Tokyo, JAPAN. A:17f L:e H:4 68 (f m 15-25 FI)

JPZA95- Mio Tsunoda, 19-1 Aza Takade Oyanagi, Nango-cho Tooda-gun, JP- 98942 Miyagi, JAPAN. A:18f L:e H:68 (f 17-18 FI)

JPZB100- Mariko Toba, 164-5 Shimokomaba Aza Senmaya, Senmaya-cho Higashiiwai-gun, JP-02908 Iwate-ken, JAPAN. A:15f L:e H:4 68m FI

JPZB119- Asuka Yoshioka, 702 Hamazume Amino-cho, Takeno-gun, JP-62932 Kyoto-fu, JAPAN. A:14f L:e H:4 68 FI

JPZB124- Erica Arita, 6-211 Oota Nomura-cho, Higashiuwa-gun, JP-79712 Ehime, JAPAN. A:17f L:e H:68f FI

JPZB123- Alhassan Rijcard, Top Stars F/C, PO Box 282 Nima, Nima Highway, Accra, GHANA. L:e H:21 24 46 48

JPZB151- Noriko Oishi, 1-5-9 Magarikane, Shizuoka-shi, JP-422 Shizuoka, JAPAN. A:18f L:e H:4 68f FI

JPZB153- Erika Tomita, 1-8-20 Ebaradai, Sakura-shi, JP-285 Chiba-ken, JAPAN. A:14f L:e H:68

JPZB157- Kana Katahara, 808 Nagaoka, Chikushino-shi, JP-818 Fukuoka, JAPAN. A:21f L:e H:68f FI

JPZB158- Kanae Oikawa, 4-31 Higashi Odori 2-chome, Mizusawa shi, JP- 023 Iwate ken, JAPAN. A:13f L:e H:68f FI

JPZB191- Rika Higashide, 1-10-205 Fukuhama, 1-chome; Chuo-ku, Fukuoka- shi, JP-810 Fukuoka; JAPAN. A:17f L:e H:27 48 68

JPZB2- Tomoko Kanno, NTTAP 113 2-18 Higashi-6 kita-30, Higashi-ku, JP- 065 Sapporo-shi, JAPAN. A:17f L:e H:68

JPZB220- Kayoko Miura, 354-1 Takehara Katsuhara, Aizutakada-machi; Onuma-gun, JP-96962 Fukushima, JAPAN. A:21f L:e H:68 FI

JPZB224- Yumie Kobayashi, Otsu 341; Toyooka, Mitsukaido, JP-303 Ibaraki, JAPAN. A:17f L:e H:68 (f m 16-18 FI)

JPZB226- Kimiko Hase, 3-2-24 Arata-cho Hyogo-ku, Kobe-shi, JP-652 Hyogo, JAPAN. A:13f L:e H:4 32 48 shopping 68f FI

JPZB239- Nahoko Taniguchi, 5-14 7-chome 8-jo Toko, Asahikawa, JP-078 Hokkaido, JAPAN. A:16f L:j e H:31 32 36 48 53 58 68

JPZB242- Yoko Matuura, 1 Tusima apt 1-5-1, Hanazono Aomori-shi, JP-030 Aomori, JAPAN. A:22f L:e H:68 (f 16-28 FI)

JPZB243- Tomoe Shimizu, 1561 Sasamashimo, Shimada-shi, JP-42702 Shizuoka-ken, JAPAN. A:17f L:e H:30 32 48 68f FI

JPZB270- Emiko Ishikawa, 6-526 Shiei-Jutaku, Matsubara-cho; Niihama- shi, JP-792 Ehime, JAPAN. A:17f L:e H:4 68 (f m 18-19 FI)

JPZB280- Misao Fujita, 1-6-606 Shirakawafukei, Sima-ku; Kobe-shi, JP- 64501 Hyogo, JAPAN. A:14f L:e H:chatter, shopping 68 FI

JPZB323- Nana Okuda, 812-22 Kumozushimanuki-cho, Tsu-shi, JP-51403 Mie-ken, JAPAN. L:e H:30 32 68 (f m 18-19)

JPZB4- Rika Terai, 28 Kanaya Tomita, Tanba-cho Funai-gun, JP-62202 Kyoto, JAPAN. A:19f L:e H:68f FI

JPZB41- Mikiko Funai, Shion-vyo 2410 Yukinaga, Maizuru-shi, JP-625 Kyoto-fu, JAPAN. A:19f L:e H:68

JPZB42- Nami Maeda, 613-1 Sumiyaki Oaza, Umi-machi Kasuya-gun, JP- 81121 Fukuoka-ken, JAPAN. A:14f L:e H:68 (f 13-17) Europe

JPZB43- Izumi Kurihara, 3-28-17 Higashi Satte-shi, JP-34001 Saitama- ken, JAPAN. A:16f L:e H:46 48 49, tap dancing, operas, musicals, playing piano, chorus 68 73

JPZB45- Mikiyo Yuri, 51-1 Okanonishi-cho Misasagi, Yamashina-ku, JP- 607 Kyoto, JAPAN. A:17f L:e H:4 68f FI

JPZB5- Chie Tanak, 1258 Tadami, Yame-shi, JP-834 Fukuoka, JAPAN. A:17f L:e H:30 48 52 68

JPZB7- Emiko Nakagomi, 1138 Ooshimmojou, Shikishima-chou, Nakakomagun, JP-40001 Yamanashi-ken, JAPAN. L:e H:68 (m 18 FI)

JPZB97- Sinzi Watanabe, 6-107 Kiudan, 1170-3 Ohtsuka, Numazi-Shi, JP- 41003 Shizuoka, JAPAN. A:22m L:e H:68 (f 18)

JPZB98- Junko Ito, 2-ku Hokusei Tohma-cho, Kamikawa-gun, JP-07813 Hokkaido, JAPAN. A:17f L:e H:68

JPZC111- Ai Akiyama, 1-22-A5-709 Yamada-nishi, Suita-shi, JP-565 Osaka, JAPAN. A:17f L:e H:4 68f FI

JPZC129- Megumi Sugisaka, Saidasho Kawara-muchi, Tagawa-gun, JP-82214 Fukuoka-ken, JAPAN. A:17 L:e H:48 shopping 68

JPZC131- Mitsuko Yamanishi, 11-3 Hinosawa Yamagata-mura, Kunohe-gun, JP-02886 Iwate, JAPAN. A:14f L:e H:4 68 (m 15 FI)

JPZC134- Chihiro Omori, 12-39 Kunimatsu-cho, Neyagawa-shi, JP-572 Osaka, JAPAN. A:15f L:e H:27 31 48 68

JPZC169- Yuki Matsuda, 381-10 Aoyama machi, Nagasaki shi, JP-852 Nagasaki, JAPAN. A:14f L:e H:4 68m FI

JPZC170- Shiho Nakamura, 9-25 Kaizara Izumi mura, Oono gun, JP-91202 Fukui, JAPAN. A:15f L:e H:68f FI

JPZC171- Hiromi Maejima, 1-42 Kita Ibata, Sato cho; Anjo-shi, JP-446 Aichi, JAPAN. A:15f L:e H:68f FI

JPZC172- Satomi Matsushi, 1-31-9 Isobe, Mihama-ku; Chiba-city, JP-261 Chiba, JAPAN. A:19f L:e H:30 68 FI

JPZC190- Ayumi Ihara, 6 Naka-cho, Numazu-shi, JP-410 Shizuoka-ken, JAPAN. A:18f L:e H:39 48 68f (17-20) 73

JPZC193- Misato Oishi, 771-37 Kakura Chinzei-cho, JP-84703 Higashimatsuura-gun Saga, JAPAN. A:19f L:e H:48 shopping 68f

JPZC194- Emi Shibukawa, 2-75-25 Koukouji Matsuzaki-cho, Tono-shi, JP- 02805 Iwate-ken, JAPAN. A:16f L:e H:68 FI

JPZC195- Manami Itoh, 4246-1 Tsukechi-cho Ena-gun, JP-50803 Gifu, JAPAN. A:17f L:e H:4 68f FI

JPZC197- Junko Watanabe, 796-2 Himizo, Koide-machi Kitauonuma-gun, JP- 946 Niigata, JAPAN. A:19f L:e H:68

JPZC198- Rie Ohta, 2665 Aza Takada, Aizu Takada-machi, Ohnuma-gun, JP- 96962 Fukushima-ken; JAPAN. A:16f L:e H:27 30 48 68m FI

JPZC21- Michiko Nakajima, 588-2 Shimoshinden, Tsurugashima-shi, JP- 35002 Saitama-ken, JAPAN. A:19f L:e H:30 32 42 68 FI, playing drama

JPZC217- Kaori Mamoru, 5-6-5 Taniyamachuo, JP-89101 Kagoshima-shi, JAPAN. A:21f L:e H:68 FI

JPZC218- Yoko Fujino, 2-11-13 Toko-cho, Moriguchi-shi, JP-570 Osaka- fu, JAPAN. A:18f L:e H:20 68 FI

JPZC219- Nobuko Takyo, 19-2 Kitamon Aza Yokooch Oaza, Kouta-cho Nukata-gun, JP-44401 Aichi-ken, JAPAN. A:18f L:e H:68 FI

JPZC221- Wakana Atsuji, 4-17-1-221 Kamaitakada, Nakano-ku, JP-164 Tokyo, JAPAN. A:?f L:e H:30 32 48 68 (f m 16-20 FI), watching ice hockey