Reserviupseerien logo Suomen lippu
KOSKEN HL RESERVIUPSEERIT ry.

Vankkana kuin Suomen peruskallio,
vapaaehtoisen maanpuolustuksen asialla !
Yhteystiedot:
Tapani Brofeldt Tero Heinonen
puheenjohtaja sihteeri
Kaunkorventie 501 Uusi-Pätiläntie 634
16800 HÄMEENKOSKI 16800 HÄMEENKOSKI

Liity reserviupseereihin ! Suomen puolustusvoimat - The Finnish Defence Forces